ฌานเกิดขึ้นได้ทั้งกุศลจิต และอกุศลจิต
 
mod27
วันที่  27 ธ.ค. 2548
หมายเลข  623
อ่าน  3,598

ฌานเกิดขึ้นได้ทั้งกุศลจิต และอกุศลจิตใช่ไหมครับ โปรดยกตัวอย่าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 ธ.ค. 2548

คำว่า "ฌาน" แปลว่า เพ่ง หรือเผา โดยองค์ธรรมได้แก่ วิตก วิจาร เป็นต้นในบางแห่งกล่าวถึงฌาน มีความหมายว่าเป็นธรรมฝ่ายดีคือความสงบของจิต ขั้นอัปปนาสมาธิของผู้เจริญสมถภาวนาจนบรรลุเป็นฌานจิตขั้นต่างๆ ในบางแห่งกล่าวถึงฌาน มีความหมายทั้งเป็นกุศล และอกุศล เพราะองค์ของฌานเกิดร่วมกับกุศลก็ได้ อกุศลก็ได้ ถ้าจิตเป็นกุศลเรียกว่ากุศลฌาน ถ้าจิตเป็นอกุศลเรียกอกุศลฌาน ดังข้อความในพระสูตรที่ยกมา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 27 ธ.ค. 2548

ขอเชิญคลิกอ่าน ..

กุศลฌานและอกุศลฌาน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Sirapatthanatorn
Sirapatthanatorn
วันที่ 17 ธ.ค. 2564

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ