พระภิกษุรับเงินอาบัติไหม

 
nee
วันที่  24 ธ.ค. 2548
หมายเลข  612
อ่าน  4,525

1. พระภิกษุรับเงินอาบัติไหม เพราะสมัยนี้คนนิยมใส่บาตรด้วยเงิน

2. ปาราชิกมีเท่าไหร่ ช่วยอธิบาย และที่ว่าอาบัติมี ๗ กอง อะไรบ้าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 25 ธ.ค. 2548

๑. พระภิกษุรับเงินทอง หรือสิ่งที่ใช้แทนเงินทอง เช่น ตั๋วแลกเงิน เช็ค เป็นต้น ไม่ได้ จะใช้ให้คนอื่นรับแทน หรือ แม้ยินดีที่เขาเก็บไว้เพื่อตนเป็นอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ เมื่อพระภิกษุเป็นอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ ต้องสละเงินก่อนจึงจะปลงอาบัติได้ คฤหัสถ์ไม่ควรถวายเงิน เพราะทำให้ท่านต้องอาบัติและเป็นการไม่เคารพพระวินัยด้วย

๒. อาบัติปาราชิกมี ๔ สิกขาบท คือ

พระภิกษุเสพเมถุน ๑

ลักทรัพย์ตั้งแต่ ๕ มาสก ๑

ฆ่ามนุษย์ ๑

อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริง ๑

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 25 ธ.ค. 2548

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ หน้าที่ 369

อาบัติ ๗ กอง

[๘๔๖] ในหัวข้อเหล่านั้น อาบัติ ๗ เป็นไฉน คือ

อาบัติปาราชิก

อาบัติสังฆาทิเสส

อาบัติถุลลัจจัย

อาบัติปาจิตตีย์

อาบัติปาฏิเทสนียะ

อาบัติทุกกฏ

อาบัติทุพภาสิต

นี้อาบัติ ๗

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ