เจริญภาวนาอย่างไร
 
nee
วันที่  26 ธ.ค. 2548
หมายเลข  615
อ่าน  3,560

1. เราควรเจริญภาวนาในชีวิตประจำวันอย่างไร

2. พรหมจรรย์หมายความว่าอย่างไร อะไรคือพรหมจรรย์บ้าง

3. เวลาที่เราใส่บาตรเสร็จแล้ว พระจะให้พร ถ้าเรานั่งรับพร พระจะอาบัติไหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

ควรเจริญกุศลทุกประการในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องรอ ทั้งทานศีลและภาวนา ควรให้ทานเมื่อมีโอกาสมีน้อยก็ให้น้อยการไม่ให้เลยไม่ควร ศีลคือการเว้นจากความประพฤติไม่ดีทางกายวาจา เช่น เว้นการฆ่าสัตว์ เป็นต้น ควรเว้นตั้งแต่วันนี้

การเจริญภาวนาทั้งสมถะ และวิปัสสนาควรเจริญอบรมโดยเริ่มตั้งแต่ศึกษาให้เข้าใจ ควรมีเมตตาต่อกัน ควรตามระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ พระธรรม และพระสงฆ์ ควรศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพราะความจริงสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

ขอเชิญคลิกอ่าน.....

รหมจรรย์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
kullawat
วันที่ 17 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Sirapatthanatorn
Sirapatthanatorn
วันที่ 17 ธ.ค. 2564

ขออนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ