การรำลึกถึงผู้เสียชีวิต

 
pue
วันที่  26 ธ.ค. 2548
หมายเลข  618
อ่าน  4,781

ขอความกระจ่างในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำพิธีส่งดวงวิญญาณด้วย เพราะได้รับฟังมาจากทางทีวี มีผู้คนกล่าวว่าเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งผมพิจารณาแล้วความเห็นเช่นนั้นเป็นความเห็นผิดเนื่องจากไม่มีใครสามารถส่งดวงวิญญาณอะไรได้ทั้งนั้น จุติจิตเกิดแล้ว ปฏิสนธิจิตก็เกิดสืบต่อทันที เป็นไปตามกรรมไม่มีช่องว่างหรือไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดที่จะกระทำพิธีที่อ้างถึงนั้นได้ การจัดงานเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตไปนานแล้ว ด้วยการติดในความรู้สึกเศร้าโศก ก็ไม่ใช่หนทางที่สมควรกระทำ

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

ที่ท่านผู้ชมกล่าวมาถูกต้อง ตามหลักพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกประการเพราะคำว่า วิญญาณ คือ จิตซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดดับอยู่ทุกๆ ขณะในชีวิตประจำวัน แต่จิตในขณะสุดท้ายของสัตว์ในภพหนึ่ง เรียกว่า จุติจิตทำกิจเคลื่อนหรือตายจากความเป็นบุคคลนี้ เมื่อตายต้องเกิดสืบต่อภพใหม่ทันที่เรียก ปฏิสนธิจิต ทุกคนที่เกิดใหม่เป็นไปตามกรรมที่ตนทำไว้ไม่มีใครมีอำนาจจะส่งใครได้ เมื่อญาติ และผู้เป็นที่รักตายไปไม่ควรเศร้าโศกถึง ควรทำบุญแล้วอุทิศให้เขาอนุโมทนา จึงเป็นการกระทำที่สมควรและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จากไป

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม

ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศล [ติโรกุฑฑสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม

ว่าด้วยอารมณ์ของปฏิสนธิ [วิภังค์]

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2548

ขอเชิญคลิกอ่าน

อรรถกถา อัจฉราสูตร

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
คุณ
วันที่ 6 ก.พ. 2552
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปริศนา
วันที่ 1 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 10 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Sirapatthanatorn
วันที่ 17 ธ.ค. 2564

ขออนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ