จะระงับนิวรณ์ ๕ อย่างเด็ดขาดได้อย่างไร

 
ปัจจุบันธรรม
วันที่  25 ธ.ค. 2548
หมายเลข  614
อ่าน  3,628

ผม มักจะพอใจในกาม มักเกิดความคับแค้น เคืองใจ เกลียดชัง ผูกใจเจ็บ มองในแง่ร้าย มักเซ็ง ซึม หดหู่ ห่อเหี่ยว ท้อแท้ มักจะฟุ้งซ่าน รู้สึกเดือดร้อนใจ ไม่สงบ วุ่นวาย รำคาญ กลุ้มใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า พยายามลด ละ ปล่อยวางมาตลอด แต่ก็ยังมี และเกิดขึ้นโดยปกติในวันหยุด ผมจะไปใส่บาตร แล้วก็เข้าวัดพระแก้ว นั่งกรรมฐาน กำหนดสติรู้อารมณ์ปัจจุบัน สภาวะทั้งทางเวทนา และทางใจ (คิดฟุ้ง) ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ผุ้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวร แล้วก็จะไปปล่อยปลาที่เทเวศน์ ก็ทำแบบนี้มานาน รู้สึกปล่อยได้ วางได้ กว่าปกติที่เคยเป็น แต่.... ก็ยังมีอยู่ เมื่อไปดำริ ไปคิด หรือไปเจอผัสสะมากระทบในทางกามก็ดี ในทางคับแค้นใจก็ดี มีอารมณ์เซ็ง ซึม ก็มี ไม่ทราบว่า นอกจากการทำบุญ ทำทาน การนั่งกรรมฐาน แผ่เมตตาแล้ว ยังมีกุศโลบายอื่นไหมครับ ที่จะทำให้นิวรณ์หมดไป

ขอบคุณครับ

ปล. เพิ่งตัดใจจากหญิงอันเป็นที่รัก ก็นิ่งดีครับ ปล่อยได้วางได้ด้วยใจ เหตุเพราะเขารักคนอื่นมากกว่าเรา ก็ต้องเข้าใจและตัดใจ ที่ผ่านมาทำได้แต่ปาก แต่ตอนนี้ ใจมันนิ่ง และเข้าใจได้ด้วยปัญญาแบบว่าภายในอย่างไรก็ไม่รู้ครับ อาจเป็นเพราะผมทำบุญทำทานปล่อยปลา และสวดมนต์ภาวนาบ่อยกระมัง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 25 ธ.ค. 2548

การจะละนิวรณ์ทั้งหมดไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยต้องอบรมปัญญาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่กว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องเจริญวิปัสสนาจนเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีก่อน และก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ ต้องเป็นผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจก่อนจึงจะมีการอบรมสติปัฏฐาน และวิปัสสนาได้ ฉะนั้นควรศึกษาเป็นไปตามลำดับจึงจะละกิเลสนิเวรณ์ได้ คือ ตั้งแต่ศึกษาปริยัติที่ถูกต้อง จึงมีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเมื่อปฏิบัติถูกต้อง จึงมีปฏิเวธคือการบรรลุมรรคผลละกิเลสได้ตามลำดับมรรค ข้ามขั้นไม่ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อิสระ
วันที่ 24 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

นอกจากทำบุญ ทำทานแล้ว ก็อยากให้ฟังธรรมะทุกๆ วัน อย่าขาดการฟัง การอ่านนะค่ะ เพราะขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมะ ขณะนั้นจิตก็เป็นกุศล สงบจากโลภะ โทสะ โมหะ ชั่วขณะ พระธรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ ถ้าเราอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะหมดกิเลส

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ