อริยสัจที่ ๒ คือ เหตุให้เกิดทุกข์

 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5897
อ่าน  1,384

อริยสัจที่ ๒ คือเหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งได้ แก่ตัณหา ในพระสูตรเดียวกัน มีข้อความว่า “ก็ทุกขสมุทัย อริยสัจนี้แล คือตัณหา อันทำให้มีภพใหม่ประกอบด้วย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา” ตราบใดที่ยังมีตัณหาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยให้เกิดอยู่ มีปัจจัยให้นามรูปและรูปธรรมเกิดขึ้น ฉะนั้น ก็จะต้องเป็นทุกข์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
bauloy
วันที่ 25 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 25 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 10 ก.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ