อริยสัจที่ ๒ คือ เหตุให้เกิดทุกข์
โดย บ้านธัมมะ  16 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข 5897

อริยสัจที่ ๒ คือเหตุให้เกิดทุกข์ ซึ่งได้ แก่ตัณหา ในพระสูตรเดียวกัน มีข้อความว่า “ก็ทุกขสมุทัย อริยสัจนี้แล คือตัณหา อันทำให้มีภพใหม่ประกอบด้วย ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา” ตราบใดที่ยังมีตัณหาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตาม ก็ยังมีปัจจัยให้เกิดอยู่ มีปัจจัยให้นามรูปและรูปธรรมเกิดขึ้น ฉะนั้น ก็จะต้องเป็นทุกข์ความคิดเห็น 1    โดย bauloy  วันที่ 25 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ....


ความคิดเห็น 2    โดย suwit02  วันที่ 25 พ.ย. 2551

สาธุ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย yu_da2554hotmail  วันที่ 10 ก.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ