เรารู้แจ้งโลกได้อย่างไร

 
บ้านธัมมะ
วันที่  16 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5900
อ่าน  1,236

เรารู้แจ้งโลกได้อย่างไร เรารู้แจ้งโลกได้ในขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทุกสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้นรวดเร็วมาก เพราะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นดับไปทันที ขณะที่เห็นก็เป็นโลกของสี ซึ่งไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปๆ ขณะที่ได้ยินก็เป็นโลกของเสียงซึ่งก็ไม่เที่ยง โลกของกลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ก็เช่นเดียวกันโลกเหล่านี้ไม่เที่ยงเลย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 10 ก.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ