กายวัตถุ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5835
อ่าน  2,240

กายวัตถุ

กาย (กาย) + วตฺถุ (ที่อยู่ ที่ตั้ง ที่เกิด)

ที่เกิดของจิตคือกาย หมายถึง กายปสาทรูปซึ่งเป็นที่อยู่ หรือเป็นที่เกิดของกายวิญญาณ ๒ ดวง (กุศลวิบาก ๑ ดวง อกุศลวิบาก ๑ ดวง) กายปสาทรูปเป็นรูปปรมัตถที่เป็นสภาวรูป จะเรียกชื่อว่า กายวัตถุ เมื่อมีกายวิญญาณเกิดขึ้นเท่านั้น ถ้าจิตอื่นเกิดขึ้นที่วัตถุอื่น ปสาทก็เป็นเพียงรูปที่เกิดขึ้นแล้วดับไป มีอายุ ๑๗ ขณะจิตเท่ากับสภาวรูปอื่นๆ แต่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นกายวัตถุ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
raynu.p
วันที่ 7 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 26 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ