การเป็นหนี้เกิดจากทำกรรมอะไรไว้ ? มีทางแก้ไหม ?
 
Atom
atom
วันที่  19 ก.ย. 2550
หมายเลข  4826
อ่าน  24,321

การเป็นหนี้   เกิดจากทำกรรมอะไรไว้ ?   มีทางแก้ไหม ?

1.  ผมเข้าใจว่า  เกิดจากการลักทรัพย์  หรือเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นใช่ไหมครับ ?

2.  การแก้ เท่าที่รู้มาคือ ทำทานมากๆ  ทำสังฆทานมากๆ เพราะให้ผลทางโภคทรัพย์

    และรักษาศีล 5  และก็นั่งภาวนา  หากเป็นไปได้ทุกวันยิ่งดี  ก็สามารถที่จะแก้กรรม     ดังกล่าว   ในชาตินี้ได้   มีท่านหนึ่งบอกว่า  สามารถที่จะมีเงินมากชึ้น  ภายใน 5 ปี      เพราะเป็นวิธีการหนีกรรม  ที่เคยทำ   ใช่ไหมครับ ?


Tag  การรักษาทรัพย์ ตระหนี่ ไม่เป็นหนี้
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ก.ย. 2550

    การเป็นหนี้โดยมากมาจากเหตุในปัจจุบัน คือกิเลส ทำให้ไม่รู้จักแสวงหาทรัพย์ไม่รู้จักใช้สอย   ไม่รู้จักเก็บรักษา  ไม่รู้จักคบคน   จริงอยู่การเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจ  มีทรัพย์สมบัติน้อย  เกิดจากการเป็นคนตระหนี  ไม่ได้ให้ทานมาในอดีตส่วนหนึ่ง เพราะอกุศลกรรมคือ อทินนาทาน วิบากอย่างเบาทำให้ทรัพย์พินาศ หรือไร้ทรัพย์  วิธีแก้การเป็นหนี้ก็คือ  รู้จักขยันแสวงหาทรัพย์  รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้  รู้จักคบคนดีเป็นมิตร รู้จักใช้ชีวิตให้พอเหมาะ   เว้นห่างไกลจากอบายมุขทั้ง ๖      มีการเป็นนักเลงการพนัน นักเลงหญิง นักเลงสุรา เป็นต้น   กรรมที่กระทำสำเร็จไปแล้ว  ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ควรกระทำกุศลกรรมใหม่  ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขความเจริญ   สมดังพระพุทธภาษิต  ในสิงคาลกสูตรว่า   
ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่... กถาว่าด้วยอบายมุข ๖ [สิงคาลกสูตร] 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

    ขณะที่เป็นหนี้  คือขณะที่ทำอกุศลกรรม ทำบาป เพราะต้องตามใช้หนี้ คือเกิดอีกและได้รับทุกข์  การจะไม่ให้มีหนี้  คืออกุศลกรรม  คือ  ดับเหตุให้ทำหนี้ คือ ดับกิเลส   ทาน ศีล สมถภาวนา  ดับกิเลสไม่ได้   ต้องเป็นวิปัสสนาภาวนา (สติปัฏฐาน)   แต่ที่สำคัญเราเข้าใจถูกในเรื่อง การอบรมวิปัสสนาภาวนาหรือยัง  ถ้าเข้าใจผิด  ก็เป็นการเพิ่มหนี้  ไม่มีทางออกจากคุกคือสังสารวัฏได้เลยครับ   ขอแนะนำให้คุณลองฟังไฟล์ธรรม ในเว็บนี้  ในเรื่อง วิปัสสนาและสติปัฏฐาน  นะครับ ลองฟังดูครับ     ขออนุโมทนา        ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 19 ก.ย. 2550

    สมัยเรียนไม่เคยเป็นหนี้ใคร  เมื่อเรียนจบ   ทำงานวันแรก   คุณยายบอกให้ท่องไว้เลย "อย่าเป็นหนี้"  ก็เชื่อฟังคุณยายมาโดยตลอด  ในโลกแห่งปัจจุบันหากใครปฏิบัติตามพระราชดำริ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   คงรอดจากการเป็นหนี้ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Komsan
วันที่ 20 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 21 ก.ย. 2550
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ย. 2550

    การเป็นหนี้  ส่วนหนึ่งก็เกิดจากกิเลสของเราเอง  และอีกส่วนหนึ่ง ก็มาจากผลของกรรมในอดีต ในสังสารวัฏฏ์ที่ยาวนาน  เราก็เคยทำอทินนาทานมา  ก็เป็นเหตุให้ได้รับอกุศลวิบาก   เป็นหนี้เขา   ไม่มีทรัพย์  ฯลฯ   วิธีแก้   คือเจริญกุศลทุกประการ   โดยเฉพาะการให้ทาน  เป็นเหตุให้มีทรัพย์    คนที่กลัวจน  แล้วไม่ให้ทาน  ยิ่งจน  คนที่ให้ทานไม่ได้   เพราะความตระหนี่   และความประมาทค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Atom
atom
วันที่ 22 ก.ย. 2550


ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง

และคงเป็นบุญที่ได้มาเป็นสมาชิกที่นี่  และได้กัลยาณมิตรที่ดี   และสัมมาทิฐิครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ