คำสาปแช่งของฤาษี [ภิสชาดก]
 
ไตรสรณคมน์
วันที่  5 ก.ย. 2550
หมายเลข  4740
อ่าน  1,330
  ความคิดเห็น 1  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 5 ก.ย. 2550

 
ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...ภิสชาดก_1 [ว่าด้วยคำสาปแช่งของฤาษี]


ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

ภิสชาดก_2 [ว่าด้วยคำสาปแช่งของฤๅษี] 
 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 5 ก.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 3  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 5 ก.ย. 2550

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...ภิสชาดก_4 [ว่าด้วยคำสาบแช่งของฤๅษี]

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ก.ย. 2550
ปุถุชน  ชอบคำสาปแช่งของฤาษีค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
Komsan
วันที่ 5 ก.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 6 ก.ย. 2550
 อนุโมทนา.
 
  ความคิดเห็น 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 6 ก.ย. 2550


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เป็นธรรมดาของปุถุชน   เพราะยังยินดีในรูป เสียง..........ดังนั้น   หนทางเดียวที่จะดับ

กิเลส คือการอบรมสติปัฏฐาน เพราะแม้ดาบสเหล่านั้น แม้จะรังเกียจในกาม แต่ก็ยังไม่

เข้าใจว่า  ขณะที่กิเลสเกิดขึ้น  ไม่ว่าความยินดีพอใจที่เกิดขึ้นนั้น ก็เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ยังเป็นตัวเรา  ที่รังเกียจในอกุศล  จึงไม่ใช่หนทางดับกิเลส  เมื่อดาบสเหล่านั้นตายไปจึงไปเกิดในพรหมโลก  ยังอยู่ในวัฏฏะ  ดังนั้นหนทางเดียวนะ คือแม้ความยินดีพอใจ ก็เป็นธรรมไม่ใช่เรา   แม้ตอนนี้ไม่รู้  แต่ขอให้มั่นคงในหนทาง  โดยเริ่มจากการฟัง  ว่า ทุกอย่างเป็นธรรม  ไม่ใช่เรา และวันหนึ่งจะถึงจุดนั้นเอง จุดที่ปัญญารู้ว่าเป็นธรรม  แต่ต้องอดทนที่จะฟังต่อไปนะ  ขออนุโมทนาทุกๆ ท่านครับ   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 10  
 
แล้วเจอกันนะ
วันที่ 6 ก.ย. 2550

จักฟังพระธรรม และพิจารณาธรรม แม้ชาตินี้จักมีแต่อวิชชาอยู่ค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ