เกิดคนเดียว แล้วก็ตายคนเดียว

 
nattawan
วันที่  21 พ.ย. 2566
หมายเลข  46991
อ่าน  402

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เกิดคนเดียว แล้วก็ตายคนเดียว แล้วก็อยู่ในโลกทุกวันนี้ เห็นคนเดียว ได้ยินคนเดียว ได้กลิ่นคนเดียว ลิ้มรสคนเดียว รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคนเดียว คิดนึกคนเดียว

อ่านเพิ่มเติม ...

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ศรีลังกาและอินเดีย ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ [ตอนที่ ๔ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยะ]

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 21 พ.ย. 2566

#ปัญญาที่เจริญขึ้นตามลำดับ อย่างเห็นโทษของอกุศล แล้วก็รู้ว่า ควรที่จะละอกุศล และเจริญทุกอย่างเพื่อที่จะดับอกุศล

#สิ่งที่ควรเจริญในชาตินี้ก็คือ ปัญญา เพราะเหตุว่า สิ่งอื่นไม่สามารถจะติดตามไปได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ ก็ติดตามไปไม่ได้ แต่ปัญญา ความเข้าใจพระธรรมจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่ง ก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ทราบขณะจิตที่เป็นผู้จริงใจต่อการเจริญกุศล เพื่อที่จะขัดเกลากิเลส หรือว่าขณะนั้นมีความต้องการอย่างอื่น
#ปัญญา หมายความว่า เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วกำลังปรากฏตามความเป็นจริง ไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่น แต่อบรมเจริญความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฎ

แนวทางเจริญวิปัสสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 21 พ.ย. 2566

Don't be a victim of the conceptual system,

but the conqueror of your ignorance.

Discussions with Archarn Sujin in Sri Lanka

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 21 พ.ย. 2566

แนะนำหนังสือ ...

In Asoka's Footsteps

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ปัญญา หมายความว่า เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วกำลังปรากฏตามความเป็นจริง ไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่น แต่อบรมเจริญความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฎ

ขอบคุณและยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ