ขอให้เข้าใจ … แล้วก็เข้าใจขึ้น

 
nattawan
วันที่  18 พ.ย. 2566
หมายเลข  46983
อ่าน  201

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรื่องละทั้งหมด เป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่า เรื่องอวิชชา เป็นเรื่อง "ติด" เรื่องโลภะเป็นเรื่องติด ใช่ไหม? อวิชชา ไม่รู้ เมื่อไม่รู้ ก็ติดข้อง แต่เมื่อปัญญารู้แล้ว รู้ว่าเป็นอะไร ไม่ใช่เรา ก็ค่อยๆ ละคลาย ความเป็นเรา ตามลำดับขั้นของปัญญา และ เดี๋ยวนี้ก็คือ รู้ตามความเป็นจริงว่า ฟัง เข้าใจขึ้น!!! ขอให้เข้าใจ!!! แล้วก็ เข้าใจขึ้น!! ก็คือ ไม่ใช่เรา!!!

อ่านเพิ่มเติม ...

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ แก่งกระจานคันทรี่คลับ เพชรบุรี ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

ไม่มีธรรมอื่นจะยิ่งกว่า นิพพาน เพราะเหตุว่าธรรมอื่นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพียงชั่วขณะเล็กน้อย สั้นมาก แล้วก็ดับ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืน ไม่ว่าโลกจะดำรงมาแล้วนานเท่าไร จะดำรงอยู่ต่อไปนานเท่าไรสภาพธรรมจริงๆ คือ ชั่วขณะจิตที่เป็นนามธรรม และรูปธรรมซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เพราะฉะนั้นจะมีสาระอะไรกับสภาพธรรมที่เป็นสังขารธรรมทั้งหลาย

ฟังเพิ่มเติม ...

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1920

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

ความอดทนก็เป็นสิ่งที่ละเอียด เพราะเหตุว่าทุกท่านที่ศึกษาธรรมเป็น ผู้ที่อดทนต่อการที่จะฟัง และพิจารณาให้เข้าใจธรรมโดยฉลาด โดยแยบคาย ไม่ใช่เป็นผู้ที่เพียงแต่ฟัง แล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้ว แต่ความจริงอาจจะมีการหลงผิด หรือว่ามีความเข้าใจผิดบางประการได้ เพราะเหตุว่า ธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง

เพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็จะต้องมีความอดทนเพิ่มขึ้น คือ พิจารณาในเหตุในผลที่ถูกต้อง จนกระทั่งสามารถที่จะเห็นประโยชน์และเจริญกุศลยิ่งขึ้น มิฉะนั้นแล้วก็เพียงฟังแล้วไม่พิจารณาด้วยความแยบคาย ก็จะทำให้ประพฤติผิดปฏิบัติผิดได้

ฟังเพิ่มเติม ...

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1919

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 18 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ