เราอยู่ไหน

 
nattawan
วันที่  18 พ.ย. 2566
หมายเลข  46985
อ่าน  175

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าไม่เข้าใจธรรมะถูกต้องแล้ว ไม่สามารถปฏิบัติธรรมะถูกต้องได้เพราะการปฏิบัติธรรมะเป็นชื่อของปัญญาที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา เป็นการเข้าถึงลักษณะเฉพาะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามเหตุตามปัจจัย แล้วเราอยู่ไหน ... เชิญคลิกชมหาคำตอบได้ค่ะ ...

รายการบ้านธัมมะ 18 กันยายน 2564 เรื่อง เราอยู่ไหน

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

เรื่องการปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องสำคัญ สนทนาธรรมะเพื่อความเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงของธรรมะ เพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ละคำๆ มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

ความประเสริฐของพระธรรมคือ ทุกคำของพระองค์นั้นเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ และทรงแสดงพระธรรมทุกคำเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ผู้ศึกษา เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างนี้ ก็ไม่ละเลยที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ไม่เข้าใจผิดและเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็กล่าวเปิดเผย แสดงตามความจริงที่พระองค์ทรงแสดง เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ... นี่คือการที่จะสืบทอดความเข้าใจให้เจริญยิ่งขึ้น เพราะว่ามีความเข้าใจอย่างถูกต้อง

การปฏิบัติธรรมะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ถ้าไม่เข้าใจพระธรรมตามที่ทรงแสดง ไม่มีทางที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะได้ และไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ระหว่างปฎิบัติผิดกับปฏิบัติถูก ... อะไรเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกัน? ... ยังไม่ต้องถูกผิด แค่คำว่า "ปฏิบัติ" ฟังแล้วเข้าใจทันทีหรือเปล่า? หรือว่าเหมือนเข้าใจ ใครบอกว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติตาม เขาคิดอย่างไรก็คิดตาม

ปฏิบัติมาจากภาษาบาลี ปฏิปัตติ หมายถึง ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ... ถ้าถูกต้องคือเป็นอย่างนี้

คนที่คิดว่าเข้าใจปปฏิบัติจะไม่สามารถเข้าใจอย่างนี้ได้เลย เพราะไม่ใช่เราปฏิบัติ ที่สำคัญที่สุดที่จะเข้าถึงคำสอนของพระองค์ก็คือ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเรา จึงได้ทรงแสดงธรรมะทั้งหมดให้ค่อยๆ เข้าใจตามความเป็นจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

ฟังแล้วอย่าเพิ่งรีบไปปฏิบัติ เพราะไม่มีเราที่ปฏิบัติ แต่เป็นปัญญาที่อบรมแล้วจากการฟังพระธรรม แล้วมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ความเข้าใจนั่นเองที่ปฏิบัติกิจหน้าที่ของความเข้าใจที่จะถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ด้วยความไม่ใช่เรา ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ... เราอยู่ไหน ... ในเมื่อเป็นธรรมะทั้งหมด

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

... ผู้ใดมีความไม่เบียดเบียน ผู้นั้นเป็นปราชญ์ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

แนะนำหนังสือ ...

จิตปรมัตถ์ เล่ม 5

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nattawan
วันที่ 18 พ.ย. 2566

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ