ปัญญาสำเร็จจากการฟังธรรม

 
nattawan
วันที่  20 พ.ย. 2566
หมายเลข  46988
อ่าน  138

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

🌻อยากมีกุศลมากๆ
ถ้าไม่ได้สะสมมา กุศลจะเกิดได้ไหม
ไม่อยากมีอกุศล อยากมีอกุศลน้อยๆ
แต่สะสมอกุศลมามาก ก็มีปัจจัยให้อกุศลเกิดบ่อยๆ
🌺ไม่เข้าใจว่ากุศลและอกุศลไม่ใช่เรา
เป็นธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
🌹กุศลจะเกิดได้ถ้ามีเหตุปัจจัย
แต่ความเข้าใจ (ปัญญา) จะมีได้เมื่อได้ฟังและเข้าใจพระธรรม
🌷ปัญญาสำเร็จจากการฟังธรรม ถ้าไม่ได้ฟังจะไม่เข้าใจ
🌸แค่ค่อยๆ เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา ฟังไว้ๆ เข้าใจไว้ๆ ปัญญาทำกิจของปัญญา

🌼ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
จะออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 20 พ.ย. 2566

เวลาที่ศึกษามาก แล้วก็รู้ว่า สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลัง
ปรากฏแล้วเข้าใจตรงตามที่ศึกษา นั่นคือประโยชน์สูงสุด

แนวทางเจริญวิปัสสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 20 พ.ย. 2566

Life is so short ... so fragile.

Get rid of attachment.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 20 พ.ย. 2566

แนะนำหนังสือ ...

Confidence in the Buddha's Teachings

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ไม่เข้าใจว่ากุศลและอกุศลไม่ใช่เรา
เป็นธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา

ขอบคุณ และอนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ