ไม่ประมาทที่จะเข้าใจความจริง

 
nattawan
วันที่  15 ก.ย. 2566
หมายเลข  46560
อ่าน  270

... ชีวิตบอบบางและเล็กน้อยมาก ดำรงอยู่ด้วยลมหายใจที่บางเบา จึงควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ด้วยความไม่ประมาทที่จะเข้าใจความจริง ซึ่งคิดเองไม่ได้

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม

สัลลสูตร ... เสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 16 ก.ย. 2566

ธรรมะวันนี้ สี่คำ

#ความหวัง มาจากบาลีคำว่า อาสา หมายถึงความติดข้อง ความต้องการ ความปรารถนาในอารมณ์
#บาป สภาพธรรมที่ไม่ดี ได้แก่ อกุศลธรรมทุกประเภท
#สัปปายะ ความเป็นที่สบาย ความเหมาะสม เหมาะควร
#พระสูตร พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตามควรแก่อัธยาศัยของสัตว์โลกที่มาฟังขณะนั้น

บ้านธัมมะ
www.dhammahome.com

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ