ความเข้าใจพระธรรมของชาวพุทธเท่านั้นที่จะดำรงพระพุทธศาสนา

 
nattawan
วันที่  17 ก.ย. 2566
หมายเลข  46564
อ่าน  273

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

🌱ธรรมทายาท คือ ผู้บวชเพื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่ได้โดยง่ายเลย ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง ๔ อสงไขยแสนกัปป์เพื่อตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
🍃อามิสทายาท คือ ผู้บวชเพื่อปัจจัยต่างๆ ไม่ศึกษาพระธรรมคำสอน ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินัย เป็นการไม่เคารพนับถือในพระพุทธเจ้าเลย ซึ่งเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอย

🌿" พุทธศาสนากำลังเสื่อมถอย ชาวพุทธต้องพึ่งวัดธรรมกาย "
เป็นคำเท็จ พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ถ้าพุทธบริษัทศึกษาและเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
จะเชื่อคำของพระพุทธเจ้าหรือเชื่อคำของใคร!!!!!

🌾ความเข้าใจพระธรรมของชาวพุทธเท่านั้นที่จะดำรงพระพุทธศาสนา

สนทนาพระสูตรที่ มศพ.
เช้าส. ๑๗ ก.ย. ๕๙
www.dhammahome.com
Photo Fongchan Walsh

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 17 ก.ย. 2566

จะกล่าวว่านับถือพระพุทธเจ้าได้ไหม ถ้าไม่ฟังพระธรรม ไม่เข้าใจพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดง

สนทนาพระสูตรที่ มศพ.
เช้าส. ๑๗ ก.ย. ๕๙
www.dhammahome.com
ภาพ Fongchan Walsh

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 17 ก.ย. 2566

ฟังธรรมเพื่อชำระจิตจากมลทิน คือ อกุศล ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูก จนกว่าจะดับกิเลสได้หมดสิ้น

จนกว่าจะถึงวันนั้น ก็ต้องมีวันนี้ ที่ฟังธรรมเพื่อสะสมความเข้าใจถูก ทีละเล็กทีละน้อย ... จนกว่าจะถึงวันนั้น

www.dhammahome.com

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ