ภิกษุทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้

 
khampan.a
วันที่  27 พ.ค. 2566
หมายเลข  46032
อ่าน  232

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๔๔]

ภิกษุทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้

โดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาพิเศษ เรื่อง พุทธบริษัทกับการดำรงพระพุทธศาสนา

ที่บ้านคุณทักษพล - คุณจริยา เจียมวิจิตร วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑


บวชเป็นภิกษุ เพื่อจะประพฤติอย่างใคร? ไม่ใช่อย่างตนเองตามใจชอบเหมือนเดิม เพราะว่า หลายคน อยากบวช แค่อยากบวช เห็นเพศบรรพชิตครองจีวรมา ก็อยากบวช แต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมเลย เพราะฉะนั้น การบวชอย่างนั้น ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย แต่ถ้าจะเป็นภิกษุจริงๆ ต้องเข้าใจธรรมก่อนแล้วก็รู้จักตนเองด้วยว่าจะศึกษาเพื่อเข้าใจพระธรรม ขัดเกลากิเลสในเพศไหน เมื่อตัดสินใจที่จะสละอาคารบ้านเรือนแล้ว ก็คือ สละจริงๆ เพื่ออะไร? ไม่ใช่ว่าสละไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไร แต่สละไปเพื่อศึกษาธรรม จุดประสงค์ของชีวิต ไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าการที่จะได้เข้าใจธรรม ซึ่งก็จะต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งเหนือกว่าเพศคฤหัสถ์ เพราะเหตุว่ารู้ความต่างกันว่าไม่ใช่คฤหัสถ์อีกต่อไป จะทำอย่างคฤหัสถ์อีกไม่ได้ ถ้าจะมีชีวิตคล้ายคฤหัสถ์ อย่างคฤหัสถ์ เหมือนคฤหัสถ์ ก็ต้องเป็นคฤหัสถ์


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ