เคยคิดที่จะพักจากกิเลสบ้างไหม หรือคิดแต่จะพัก ด้วยกิเลส!!

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  2 ก.พ. 2566
หมายเลข  45522
อ่าน  355

บันทึกการสนทนาบางตอน จากการที่ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะอาจารย์มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับเชิญจากคุณสาคร (แมว) เศลารักษ์ เซริเยส สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๒๐๔ เพื่อไปสนทนาธรรม เรื่อง "หนทางพ้นทุกข์" ณ ห้องทับทิมสยาม  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ขอเชิญติดตามบันทึกต้นฉบับ (ฉบับเต็ม) ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ