ความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย

 
Piya_Jean
วันที่  3 ก.พ. 2566
หมายเลข  45525
อ่าน  344

อยากทราบว่า เมื่อมี กาย วาจา ที่ทุจริต ล่วงศีล จิตในขณะนั้นต้องประกอบด้วยความเห็นผิดร่วมด้วยใช่หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 4 ก.พ. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่ง ความเห็นผิด ไม่ได้เกิดตลอด แม้แต่ในขณะที่ล่วงศีล ก็ไม่ใช่ว่าจะมีความเห็นผิด เกิดร่วมด้วยเสมอ เพราะความเห็นผิดจะเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลประเภทที่มีโลภะเกิดร่วมด้วย ที่เห็นชัดๆ ก็อย่างเช่น ผู้ที่เผยแพร่ความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง คำสอนของผู้ที่เห็นผิด ก็เป็นคำเท็จทั้งหมด ขณะนั้นก็ล่วงศีลข้อมุสาวาท แต่แม้ในขณะที่โลภะ เกิด โดยที่ไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย ก็มีด้วย นี้คือ ความละเอียดของธรรม แต่เพราะมีความเห็นผิด แล้ว ก็สามารถทำผิดได้ทุกอย่าง ทุกอย่างผิดหมดเลย เพราะกำลังของความเห็นผิด เช่น เพราะเห็นผิดว่าไม่มีบุญไม่มีบาป ไม่มีผลของบุญและบาป ก็มีแต่จะทำให้ทำในสิ่งที่ผิดมากมาย ล่วงศีลได้ เช่น ฆ่าสัตว์ก็ได้ ลักทรัพย์ ก็ได้ เป็นต้น เพราะเข้าใจผิด เห็นผิดว่าไม่มีบุญไม่มีบาป ไม่มีผลของบุญและบาป

ดังนั้น ที่จะค่อยๆ พ้นจากความเห็นผิดได้ ก็ด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ค่อยๆ ฟังค่อยๆ ศึกษา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Dechachot
วันที่ 5 ก.พ. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 6 ก.พ. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 11 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ