วิจารณญาน คำนี้ในทางธรรมะมีความหมายหรือไม่

 
lokiya
วันที่  4 ก.พ. 2566
หมายเลข  45527
อ่าน  368

วิจารณญาน คำนี้ในทางธรรมะมีความหมายหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 4 ก.พ. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วิจารณญาณ หรือ วิจารณปัญญา โดยความหมาย คือ ปัญญา เป็นเครื่องพิจารณา ว่าโดยสภาพธรรม ก็ต้องเป็นปัญญาเจตสิก นั่นเอง เมื่อปัญญาเกิด ก็รู้ตรงตามความเป็นจริง รู้ในเหตุในผล อย่างเช่นข้อความดังต่อไปนี้

[เล่มที่ 53] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔-
หน้า ๓๔

บทว่า น ตํ กิจฺจนฺติ มญฺิตฺวา อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ ความว่า เป็นผู้ไม่ประมาทด้วยการไม่อยู่ปราศจากสติ มีปัญญาเครื่องพิจารณาโดย เกิดจากวิจารณปัญญา รู้ว่า กิจนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เราไม่ควรทำ ดังนี้แล้วพึงงดเว้นเสีย[เล่มที่ 74] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓- หน้าที่ ๔๖๙

บทว่า ธมฺโม คือ วิจารณปัญญา ได้แก่ปัญญาไตร่ตรอง ปัญญาที่เป็นไปว่า เมื่อเราทำอย่างนี้ จักเป็นอย่างนี้ ชื่อว่า วิจารณปัญญาของท่าน....ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lokiya
วันที่ 6 ก.พ. 2566

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 11 มี.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ