ปีติและโสมนัสเวทนา เกิดพร้อมกันเสมอหรือไม่

 
lokiya
วันที่  4 ก.พ. 2566
หมายเลข  45528
อ่าน  334

ปีติและโสมนัสเวทนา เกิดพร้อมกันเสมอหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 4 ก.พ. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

โดยทั่วไปแล้ว โสมนัสเวทนาเมื่อเกิดขึ้น ก็ย่อมมีปีติเจตสิกเกิดขึ้นร่วมด้วยเสมอ แต่ยกเว้นจิตบางประเภท ซึ่งเป็นจิตที่มีโสมนัสเวทนาเกิดร่วมด้วย แต่ไม่มีปีติเจตสิกเกิดร่วมด้วย นั้น มี ๑๑ ดวง คือ จตุตถฌานจิต ๑๑ ดวง ซึ่งจตุตถฌานจิต ๑๑ ดวงเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลย ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lokiya
วันที่ 6 ก.พ. 2566

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 11 มี.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ