แปดรอบวาร ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  18 ม.ค. 2566
หมายเลข  45487
อ่าน  1,151
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ไพรศรี
วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนา สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
siraya
วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
มังกรทอง
วันที่ 18 ม.ค. 2566

เข้าใจธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่มีจริง ในความเมตตาที่ท่านอาจารย์สุจินต์ แจ้งให้เรา (จิตและเจตสิก) ได้ฟังได้ไตร่ตรอง จนเข้าใจ และเข้าใจเพิ่มขึ้น จนประจักษ์แจ้ง นำสู่ละความเป็นเรา ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
มังกรทอง
วันที่ 19 ม.ค. 2566

ธรรมะอันเกิดด้วย มากมี สิ่งที่มีจริงทวี หนึ่งไซร้ ปรมัตถ์ดิถี ในหลัก รูปจิตเจตสิกดับได้ ยกเว้นนิพพานัง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
muda muda
วันที่ 21 ม.ค. 2566

ท่านอาจารย์สุจินต์ เกิดมาเพื่อถวายชีวิต เพื่อศาสนาพุทธโดยแท้จริง ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 22 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
phenphen
วันที่ 24 ม.ค. 2566

ในฐานะของผู้รับฟังการสนทนา ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา และความปรารถนาดี ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ และทีมงานรวมถึงผู้ร่วมสนทนาธรรม ที่ทำให้การสนทนาธรรมครั้งนั้นๆ ได้ไปสู่ผู้รับฟังในรูปแบบต่างๆ ค่ะ ขอกราบอนุโนทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Selaruck
วันที่ 30 ม.ค. 2566

กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระธรรม และพระอริยสงฆ์

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ท่านคือผู้รู้ ผู้แจ้ง ผู้มีคุณูประการในการเผยแพร่และดำรงพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชีวิตนี้เกิดมาช่างมีค่าและไม่เสียชาติเกิดเลยเหลือเกินที่ได้มาพบท่านอาจารย์ผู้เป็นครูผู้ประเสริฐ ผู้ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคำว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
kullawat
วันที่ 9 ก.พ. 2566

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
นฤมน
วันที่ 9 ก.พ. 2566

ขอน้อมกราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
mon-pat
วันที่ 23 ก.พ. 2566

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Komsan
วันที่ 10 เม.ย. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ