แปดรอบวาร ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
โดย วันชัย๒๕๐๔  18 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45487


ขอเชิญติดตามกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ความคิดเห็น 1    โดย swanjariya  วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง


ความคิดเห็น 2    โดย ไพรศรี  วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนา สาธุครับ.


ความคิดเห็น 3    โดย siraya  วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย มังกรทอง  วันที่ 18 ม.ค. 2566

เข้าใจธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่มีจริง ในความเมตตาที่ท่านอาจารย์สุจินต์ แจ้งให้เรา (จิตและเจตสิก) ได้ฟังได้ไตร่ตรอง จนเข้าใจ และเข้าใจเพิ่มขึ้น จนประจักษ์แจ้ง นำสู่ละความเป็นเรา ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย มังกรทอง  วันที่ 19 ม.ค. 2566

ธรรมะอันเกิดด้วย มากมี สิ่งที่มีจริงทวี หนึ่งไซร้ ปรมัตถ์ดิถี ในหลัก รูปจิตเจตสิกดับได้ ยกเว้นนิพพานัง


ความคิดเห็น 7    โดย muda muda  วันที่ 21 ม.ค. 2566

ท่านอาจารย์สุจินต์ เกิดมาเพื่อถวายชีวิต เพื่อศาสนาพุทธโดยแท้จริง ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย ทรงศักดิ์  วันที่ 22 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 9    โดย phenphen  วันที่ 24 ม.ค. 2566

ในฐานะของผู้รับฟังการสนทนา ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา และความปรารถนาดี ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ และทีมงานรวมถึงผู้ร่วมสนทนาธรรม ที่ทำให้การสนทนาธรรมครั้งนั้นๆ ได้ไปสู่ผู้รับฟังในรูปแบบต่างๆ ค่ะ ขอกราบอนุโนทนาค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย Selaruck  วันที่ 30 ม.ค. 2566

กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระธรรม และพระอริยสงฆ์

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

ท่านคือผู้รู้ ผู้แจ้ง ผู้มีคุณูประการในการเผยแพร่และดำรงพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชีวิตนี้เกิดมาช่างมีค่าและไม่เสียชาติเกิดเลยเหลือเกินที่ได้มาพบท่านอาจารย์ผู้เป็นครูผู้ประเสริฐ ผู้ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคำว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สาธุ สาธุ สาธุ


ความคิดเห็น 13    โดย kullawat  วันที่ 9 ก.พ. 2566

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย นฤมน  วันที่ 9 ก.พ. 2566

ขอน้อมกราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 15    โดย mon-pat  วันที่ 23 ก.พ. 2566

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง


ความคิดเห็น 16    โดย Komsan  วันที่ 10 เม.ย. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง