บุญกำเนิด : เนื่องในวันเกิดท่านอาจารย์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิต เทียนบุญ

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  17 ม.ค. 2566
หมายเลข  45484
อ่าน  757

“บุญกำเนิด”

คือคู่ธรรมคู่ฟ้า………….แผ่นดินกาลกำหนด
โปรยเอกพจน์ประทิน…แผ่กว้างขยายผล
พระธรรมที่สุจินต์……….นำกล่าวเรื่องราวยล
ล้วนเลิศฅนสรรสร้าง….นบน้อมพรรณนา

ศุภมงคล ดลฤกษ์ เบิก กระเกริกซ้อง
เซงแซ่ก้อง สรรเสริญ เกิน ประเมินค่า
มั่นตะลอน สอนธรรม คำ พระสัมมา
สุบุญญา รู้รอบ กอปร พินอบจินต์

๑๓.๑.๒๕๖๖
ศ.หมอใหญ่

นำกราบอวยพรเนื่องในวันเกิดท่านอาจารย์
“สุจินต์ บริหารวนเขตต์”
อายุครบ 96 ปีในวันนี้

การได้มารู้จักกับท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ นับเป็นกุศลมงคลยิ่ง ด้วยปัญญาความรู้รอบในพระพุทธศาสนาของท่าน ที่นำออกมาเผยแผ่สู่ปวงชนตลอดเวลาอันยาวนานรวม 70 ปี จนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่นำเผยแผ่นั้นเป็นแก่นของพระธรรม อันเป็นคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงต่อภิกษุ ภิกษุณีและฆราวาสทั่วไป โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ

ธรรมที่ท่านอาจารย์นำออกมาสอนกล่าวนั้น เป็นการ “แทงแก่นธรรม” ที่น่ารับฟังและนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

ท่านอายุครบ 96 ปีในวันนี้ บุญกุศลที่ท่านสะสมมาตลอดชีวิต ขอจงเป็น นานาประการอันอำอวยศิริมงคลสูงสุดสู่ท่านด้วยเทอญ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิต เทียนบุญ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาที่เชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์ ความชำนาญเฉพาะด้าน : กระดูกสันหลัง สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๓๕๓


ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ๒๐๐ กว่ากลบทกวีใหม่ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๓๕๓

- แก้วเก้าสิบห้าปีกาลสืบสานธรรม : โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๓๕๓


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
namarupa
วันที่ 17 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพรักอย่างสูง ท่านไม่เคยหยุดที่จะแสดงธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานานนับ 60 กว่าปี และท่านมีเมตตามหาศาลต่อศิษย์ทุกคน

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 17 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
วันที่ 17 ม.ค. 2566

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกประการของท่านนายแพทย์ประกิต เทียนบุญ ในบทกวีบูชาท่านอาจารย์ที่ไพเราะและซาบซึ้งยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Yodrung-j
วันที่ 17 ม.ค. 2566

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ขออำนวยพรให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยมีอายุยืนนาน กราบอนุโมทนาในกุศลของท่านอาจารย์ ทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
swanjariya
วันที่ 17 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกิต เทียนบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
มังกรทอง
วันที่ 17 ม.ค. 2566

ฟังธรรมที่ท่านให้ ไม่หยุด

คงมั่นหาสะดุด หวั่นได้

พึงขอกราบในพุทธ ปีติ นั่นแล

นบอาจารย์สุจินต์ไว้ ยกเกล้าตลอดมา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
HBD
วันที่ 17 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ ฟังธรรมต่อไป ตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 17 ม.ค. 2566

ขอกราบแทบเท้าท่าน อาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
จิตโอภาส
วันที่ 20 ม.ค. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง และขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ