ดวงจิตเกิดใหม่มีไหมครับ?

 
apinat
วันที่  9 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45323
อ่าน  464

* * สมมตินะครับ

หากสรรพชีวิตทุกชีวิต ทุกดวงจิตที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในจักรวาลนี้ เดินทางเข้าสู่นิพพานกันหมดทุกดวง.

-แบบนี้ในจักรวาลนี้ จะไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆ เลยไหมครับ?

-เมื่อทุกดวงจิตดับกิเลสกันหมดสิ้นจักรวาลนี้จะว่างเปล่าไปเลยหรือเปล่า?

-จะยังมีดวงจิตที่บริสุทธิถือกำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่อีกไหมครับ?

(ขอบคุณล่วงหน้าครับ)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 9 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สัตว์โลก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะดำเนินไปถึงฝั่งของการดับกิเลส ส่วนใหญ่แล้วก็มากไปด้วยกิเลส จึงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ต่อไป ซึ่งเป็นการเกิดดับสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายของจิตแต่ละขณะ จิตขณะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไป ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันที เมื่อจุติจิตในชาตินี้เกิดขึ้นแล้วดับไป ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไป คือ ปฏิสนธิจิตในชาติใหม่ เกิดสืบต่อทันที เป็นบุคคลใหม่ในชาติใหม่

ที่พอจะเข้าใจได้เป็นเบื้องต้น คือ ตราบใดก็ตามที่ยังมีกิเลสอยู่ โดยเฉพาะโลภะ และ อวิชชา ก็ยังต้องมีการเกิดอยู่ ยังมีสภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไปอีก ไม่พ้นจากทุกข์ แต่ถ้าเป็นผู้ที่สามารถดับกิเลสได้หมดสิ้น ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว เมื่อปรินิพพาน (ดับโดยรอบซึ่งขันธ์ คือ การตายของพระอรหันต์) ก็จะไม่มีการเกิดอีกไม่มีสภาพธรรมใดเกิดขึ้นอีกเลย เพราะดับเหตุแห่งการเกิดได้หมดสิ้นแล้วนั่นเอง ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 10 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
apinat
วันที่ 12 ธ.ค. 2565

ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2565

ในพระไตรปิฏกแสดงไว้ว่า สัตว์ที่ตายจากมนุษย์ไปเกิดในอบายภูมิมีมากกว่าเกิดในสุคติภูมิ เช่น ในบ้านหนึ่งมีคนกี่คน มีมดกี่ตัว มีแมลงกี่ตัว มีสัตว์กี่ตัว เป็นต้นค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ