วัดที่รับรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวนมากมีค่าใช้จ่ายหลักล้านสามารถกระทำได้ตามพระวินัยหรือไม่

 
lokiya
วันที่  11 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45332
อ่าน  447

วัดที่รับรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวนมากมีค่าใช้จ่ายหลักล้านสามารถกระทำได้ตามพระวินัยหรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 12 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วัด เป็นที่อยู่ของผู้สงบซึ่งดำรงอยู่ในเพศบรรพชิต เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง ไม่ใช่สถานที่รักษาคนไข้แต่อย่างใด

ผิดตั้งแต่ต้น แล้วก็จะผิดไปเรื่อยๆ มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตลอด เพราะไม่ได้รู้ความจริงว่า ภิกษุคือใคร บวชเพื่ออะไร บวชเพื่อทำการรักษาคนไข้หรือบวชเพื่อขัดเกลากิเลส ด้วยการศึกษาพระธรรมวินัย มีความเคารพอย่างยิ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า? การรักษาคนไข้ ไม่ใช่กิจหน้าที่ของพระภิกษุ แต่เป็นกิจหน้าที่ของฝ่ายคฤหัสถ์ มีโรงพยาบาล มีคุณหมอ มีพยาบาล คอยพยาบาลดูแลรักษา

พระภิกษุ เว้นจากการรับและยินดีในเงินและทองโดยประการทั้งปวง ดังนั้น ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเมื่อใด ก็ผิดเมื่อนั้น ถ้าจะรักษาคนไข้ ก็ต้องไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัย สิ่งที่ผิด ก็ต้องผิด จะถูกไม่ได้เลย ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 19 ธ.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เฉลิมพร
วันที่ 21 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ