เรียนถามเรื่อง พระโพธิสัตว์เวลาสร้างบารมีแต่ละข้อวางจิตอย่างไรครับ

 
Thinnakorn
วันที่  12 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45337
อ่าน  570

อยากทราบเวลาพระโพธิสัตว์ท่าน บำเพ็ญเพียรสร้างบารมี ท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านต้องสร้างบารมีอย่างนี้อย่างนั้น แล้วเวลาท่านสร้างบารมีท่านทำใจวางจิตอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 12 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระโพธิสัตว์ เป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงในการสะสมอบรมบารมีคือคุณความดีประการต่างๆ ที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส ไม่ใช่ตัวตนที่จะไปวางจิตอย่างไร แต่เป็นสภาพธรรมฝ่ายดีประการต่างๆ เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ น้อมไปในทางฝ่ายที่ดี ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง พระบารมีทั้งหมด ขาดปัญญาไม่ได้ ปัญญาก็จะคอยเกื้อกูลให้คุณความดีประการต่างๆ เจริญขึ้น มั่นคงขึ้น ปัญญานี้แหละที่ทำให้รู้ว่า อะไรควรเจริญอบรมให้มีขึ้น อย่างเช่นข้อความใน [เล่มที่ 75] พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๙๖ ดังนี้

เอาเถอะ เราจักเลือกเฟ้นธรรมทั้งหลาย อันกระทำซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้า ทางโน้น และทางนี้ ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำทั่วทั้งสิบทิศ ตลอดถึงธรรมธาตุ เมื่อเราเลือกเฟ้นอยู่ใน กาลนั้น ได้เห็นทานบารมีอันเป็นพุทธการกธรรมข้อที่ ๑ ซึ่งเป็นทางใหญ่ อันพระมเหสี เจ้าทั้งหลายในกาลก่อน ทรงเลือกเฟ้นแล้ว จึงสอนตนว่า เธอจงบำเพ็ญทานบารมี อันเป็นพุทธการกธรรมข้อที่ ๑ นี้ สมาทานทำ ไว้ให้มั่นก่อน ถ้าเธอปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณ เปรียบเหมือนหม้อน้ำที่ใครๆ คนหนึ่งคว่ำปากลง น้ำก็ออกจากหม้อมิได้เหลือ มิได้รักษาน้ำไว้ในหม้อนั้น แม้ฉันใด ท่านเห็นยาจกทั้งหลายแล้ว ชั้นต่ำก็ตาม ชั้นกลางก็ตาม ชั้นสูงก็ตาม จงให้ทานโดยไม่เหลือ เหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากลง ฉันนั้นเหมือนกัน...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Thinnakorn
วันที่ 13 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Watchrakorn
วันที่ 13 ธ.ค. 2565

ก่อนอื่น ผมว่าควรจะเข้าใจบุคคลเหล่านี้ก่อนครับว่ามาอย่างไรก่อน

บุคคลที่ตั้ง ความหวังอยากที่จะเป็นพระพุทธเจ้า นั้นนั้น ต้องมีเจตนาในการทำกุศลต่างๆ จนเป็นนิสัยเสียก่อน แล้วในการทำกุศลแต่ละครั้งๆ ก็ตั้งจิตอธิฐานหวัง พุทธภูมิ (หวังจะเป็นพุทธเจ้า เสียก่อนจนได้มาบังเกิด ในสวรรค์ชั้น ดุสิต แดนที่สาม คือที่อยู่ของผู้หวังพุทธภูมิ (เข้าแถวรอ วาระของตน เพื่อจะได้รับคำทำนายเป็นพระโพธิสัตว์ ต่อไป)

เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์แล้ว ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ จะต้องทำบารมีอีก 10 อย่าง

ทั้งหมดทั้งมวล ใน 10 ชาตินี้ จะถูกจัดสรร ขึ้นมาตามวาระบารมี ขึ้นมาเอง ตามประเพณี ของการจะเป็น พุทธเจ้า ทุกท่าน ครับ

และตำแหน่งที่บรรลุ สัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะต้องตำแหน่งที่เดิม เพียงแต่พื้นที่อาจจะไม่เหมือนเดิม ต้นไม้ไม่เหมือนเดิม (เรื่องนี้เป็นเรื่องประเพณี การเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ของทุกทุกกัปป์ ครับ)

เป็นเรื่องของประเพณีครับ

ผมว่า คุณควรจะไปคิดถึงเรื่องการทำอย่างไรจะให้บรรลุธรรม จะดีกว่าน่ะครับ คิดเรื่องพวกนี้ มันเสียเวลา ของการเกิดในครั้งนี้ของคุณไปปล่าวๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 13 ธ.ค. 2565

เรียนความคิดเห็นที่ ๓ ครับ

พระโพธิสัตว์ ในฐานะที่เป็นพระมหาสัตว์ ที่สะสมเหตุ คือ พระบารมี ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้น ไม่ได้มีเพียง ๑๐ ชาติ เท่านั้น แต่มากกว่านั้นมาก ถ้าได้ศึกษาในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ยิ่งจะเข้าใจจัดเจนในความประพฤติของพระองค์ ที่เป็นความประพฤติที่ดีงาม ที่พวกเราควรที่จะได้ศึกษาและประพฤติตามพระองค์จริงๆ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าเข้าใจอย่างนี้ ก็เบาสบาย มีชีวิตที่เป็นปกติ พร้อมกับทำดีและฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านด้วยครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เฉลิมพร
วันที่ 21 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2565

พระโพธิสัตว์ แปลว่า ผู้ข้องอยู่ในการตรัสรู้ และปุถุชน หรือผู้ที่ปรารถนาจะดับกิเลส ก็ต้องบำเพ็ญคุณความดีคือบารมีทั้ง 10 จึงจะบรรลุ มรรค ผล นิพพานได้ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ