เรื่องการติดป้ายชื่อ

 
plely
วันที่  4 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45281
อ่าน  409

ขอสอบถาม เรื่องการทำบุญสร้างศาสนวัตถุในวัด ดิฉันเป็นเจ้าภาพหลัก และดิฉันบอกบุญกับเพื่อนๆ ร่วมกัน แล้วเมื่อสถานะวัตถุนั้นๆ เสร็จดิฉันก็ทำป้ายชื่อผู้ร่วมบุญเพื่อให้ท่านอื่นได้มาอนุโมทนาบุญ แต่ทางวัดไม่ยอมให้ติด โดยดิฉันไม่เข้าใจเหตุผลว่าผิดหรือไม่กับการติดไม่ติด ขอท่านอาจารย์ช่วยให้ความรู้ด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 6 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุท่านอาจจะมีเหตุผลของท่าน ก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้ แต่สิ่งที่ควรจะได้พิจารณา คือ บุญไม่ได้อยู่ที่ติดชื่อหรือไม่ติดชื่อ แต่อยู่ที่สภาพจิตที่ดีงาม ที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว ถ้ามุ่งประโยชน์ และเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองแล้ว จะไม่คำนึงถึงอย่างอื่น ที่จะมาเพิ่มความสำคัญตน ความเป็นตัวตนให้หนาแน่นขึ้น เพราะจุดประสงค์ของการเจริญกุศล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ประโยชน์ คือ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเบา ไม่หนักแต่อย่างใด ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 6 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
plely
วันที่ 6 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2565

กุศลสำเร็จไปแล้วตั้งแต่ให้ และที่สำคัญพระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายเตือนให้ทำดีและศึกษาพระธรรมค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ