เรื่องการติดป้ายชื่อ
โดย plely  4 ธ.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 45281

ขอสอบถาม เรื่องการทำบุญสร้างศาสนวัตถุในวัด ดิฉันเป็นเจ้าภาพหลัก และดิฉันบอกบุญกับเพื่อนๆ ร่วมกัน แล้วเมื่อสถานะวัตถุนั้นๆ เสร็จดิฉันก็ทำป้ายชื่อผู้ร่วมบุญเพื่อให้ท่านอื่นได้มาอนุโมทนาบุญ แต่ทางวัดไม่ยอมให้ติด โดยดิฉันไม่เข้าใจเหตุผลว่าผิดหรือไม่กับการติดไม่ติด ขอท่านอาจารย์ช่วยให้ความรู้ด้วยค่ะความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 6 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
พระภิกษุท่านอาจจะมีเหตุผลของท่าน ก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้ แต่สิ่งที่ควรจะได้พิจารณา คือ บุญไม่ได้อยู่ที่ติดชื่อหรือไม่ติดชื่อ แต่อยู่ที่สภาพจิตที่ดีงาม ที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว ถ้ามุ่งประโยชน์ และเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองแล้ว จะไม่คำนึงถึงอย่างอื่น ที่จะมาเพิ่มความสำคัญตน ความเป็นตัวตนให้หนาแน่นขึ้น เพราะจุดประสงค์ของการเจริญกุศล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ประโยชน์ คือ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเบา ไม่หนักแต่อย่างใด ครับ
...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 6 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย plely  วันที่ 6 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย wannee.s  วันที่ 24 ธ.ค. 2565

กุศลสำเร็จไปแล้วตั้งแต่ให้ และที่สำคัญพระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายเตือนให้ทำดีและศึกษาพระธรรมค่ะ