ไม่พึงเข้าไปเสพอสัตบุรุษ พึงเสพสัตบุรุษ
 
webdh
วันที่  4 ส.ค. 2550
หมายเลข  4451
อ่าน  1,278

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 468 

คนใดห่อกฤษณาไว้ด้วยใบไม้

แม้ใบไม้ของคนนั้นย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งไป

การเข้าไปซ่องเสพนักปราชญ์ย่อมเป็นเหมือนอย่างนั้น

เพราะเหตุนั้น บัณฑิตรู้ความสำเร็จผลแห่งตน ดุจห่อใบไม้แล้ว

ไม่พึงเข้าไปเสพอสัตบุรุษ  พึงเสพสัตบุรุษ

เพราะว่าอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ.


  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 4 ส.ค. 2550

อสัตบุรุษพาไปนรกเพราะแนะนำสิ่งที่ไม่ดี

สัตบุรุษพาไปสุคติเพราะแนะนำสิ่งที่ดี


ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
udomjit
วันที่ 5 ส.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ส.ค. 2550

ถ้าในที่ใดมีอสัตบุรุษ  เราก็หลีกไปโดยไม่ต้องบอกลา

แต่ถ้าเราได้คบกับสุตบุรุษ  แม้จะถูกไล่ก็ไม่ไปค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
narong.p
narong.p
วันที่ 6 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 7 ส.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Pinyapachaya
วันที่ 3 ม.ค. 2553

 ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ