รับฟังรายการแนวทางเจริญวิปัสสนา สถานีวิทยุ พล.๑ AM. ๑๔๒๒ ทางอินเทอร์เน็ตอีก ๑ ช่องทาง

 
มศพ.
วันที่  22 ก.ย. 2565
หมายเลข  44144
อ่าน  82

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

รายการแนวทางเจริญวิปัสสนา บรรยายโดยอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ทางสถานีวิทยุ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (พล. ๑) AM ๑๔๒๒

๓ ช่วงเวลา คือ

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

สามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มเติม อีก ๑ ช่องทาง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์

radio9.plathong.net/7032

ตามช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับวิทยุออนไลน์บ้านธัมมะ

www.dhammahome.com/radio

ก็รับฟังได้โดยตลอด

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 24 ก.ย. 2565

    กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ