ภาษาบาลีและความหมายของคำว่า ลามก

 
Unclemax
วันที่  19 ก.ย. 2565
หมายเลข  44063
อ่าน  126

คำว่า "ลามก" ในภาษไทยที่ปรากฎในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล มีที่มาจากคำภาษาบาลีว่าอะไรครับ? และมีความหมายตามตัวอักษรว่าอะไรครับ? กราบขอบพระคุณครับ (^_/\_^)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 20 ก.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า ลามก ในภาษาบาลี หมายถึง ต่ำทราม, เลว, น่าตำหนิ, น่าเกลียด เขียนตรงตัวเลย ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งถึงอกุศลธรรมทั้งหมด เช่น โลภะ โทสะ โมหะ เป็นธรรมอันลามก เป็นต้น นอกจากนั้น ก็ยังหมายถึงสิ่งอื่นที่น่าเกลียด น่ารังเกียจ แม้ไม่ใช่อกุศล ก็มีใช้คำนี้เหมือนกัน ก็เป็นเรื่องของคำเท่านั้นเอง ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Unclemax
วันที่ 25 ก.ย. 2565

กราบขอบพระคุณมากครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ