แผ่นใหม่ MP3 ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๐

 
มศพ.
วันที่  16 ก.ค. 2565
หมายเลข  43357
อ่าน  184

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่
ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๓๐

* สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน *

(ตอนที่ ๑๗๔๑ - ๑๘๐๐)ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่


ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1741

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1742

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1743


MP3 ชุดดังกล่าวนี้

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

(มีให้บริการแบบ Micro SD และ USB ด้วย)

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙ และ ๐๙๒ ๗๗๗ ๙๘๐๐

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ