การค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก

 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43273
อ่าน  1,749

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก ทำได้โดยเปิดหน้าค้นหาข้อมูล ที่ลิงก์

www.dhammahome.com/tipitaka/search

หรือ เปิดเมนู พระไตรปิฎก คลิกที่ ค้นหาข้อมูลพระไตรปิฎก

การค้นหาข้อมูลมี 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. การค้นจากหัวเรื่องพระไตรปิฎก

เป็นการค้นหาหัวข้อต่างๆ จากหัวเรื่องพระไตรปิฎกแบบรวดเร็ว และง่ายที่สุด

เริ่มค้นโดยกรอกคำค้นลงในช่องว่าง 3 ตัวอักษร ขึ้นไป ระหว่างที่กรอก จะมีรายการหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องแสดงลงมาด้านล่าง คลิกที่หัวเรื่องที่ต้องการ จะเริ่มการค้นหาทันที

ตัวอย่าง เช่น เมื่อกรอกคำว่า "พระ" จะแสดงหัวข้อลงมาด้านล่าง ดังนี้

คลิกหัวข้อที่ต้องการ จะแสดงผลการค้นหา ต่อลงมาด้านล่าง

คลิกที่ ลิงก์ ตามลูกศรชี้ จะเปิดอ่านเนื้อหาที่ค้นได้ทันที

คลิกที่ เล่มที่ ด้านหน้าชื่อเล่มพระไตรปิฎก จะเป็นการเปิดอ่านบัญชีเรื่อง

หากกรอกคำค้นแล้ว ไม่แสดงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ให้คลิกที่ปุ่ม ค้นหา ก็จะแสดงผลการค้นหาได้เช่นเดียวกัน

ค้นจากหลายคำได้ โดยการเว้นช่องว่างระหว่างคำ เช่น ค้นด้วยคำว่า "พระ ประเพณี" จะแสดงหัวเรื่องที่มีทั้ง 2 คำนี้ออกมาทั้งหมด


2. การค้นจากพระไตรปิฎกแบบละเอียด

เป็นการค้นหา จากข้อความในพระไตรปิฎกทุกตัวอักษร คลิกที่ ค้นละเอียด

กำหนดได้ว่าจะค้นจาก พระไตรปิฎกทั้ง ๙๑ เล่ม หรือค้นเฉพาะพระวินัยปิฎก หรือพระสุตตันตปิฎก หรือพระอภิธรรมปิฎก ได้โดยคลิกตัวเลือกด้านบนช่องกรอกคำค้น

ระหว่างที่กรอกคำค้น จะแสดงรายการหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องลงมาด้านล่าง คลิกที่หัวข้อที่ต้องการ ได้เช่นเดียวกับการค้นจากหัวเรื่อง

สามารถเพิ่มคำค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยเว้นวรรคระหว่างคำ เช่น เมื่อพิมพ์คำค้นว่า "พระนคร โกสัมพี" จะแสดงข้อความที่ต่อเนื่องกับคำค้น ลงมาด้านล่าง ดังนี้

คลิกที่ ลิงก์ ตามลูกศรชี้ จะเปิดอ่านข้อมูลในหน้านั้น หรือคลิกที่ เล่มที่ ... จะเปิดอ่านบัญชีเรื่องของเล่ม

การพิมพ์คำค้นหลายคำจะช่วยให้ค้นหาง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเพิ่มคำค้นเป็น 3 คำ "พระนคร โกสัมพี คฤหบดี" จะช่วยให้พบข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น

* หากผลการค้นหามีเกินกว่า 100 หน้า ระบบจะแนะนำให้เปลี่ยนคำค้นใหม่ พิมพ์คำค้นที่ยาวขึ้น หรือ เพิ่มคำค้นให้มากกว่า 1 คำ


3. การค้นจากหมายเลขเล่ม และเลขหน้า

คลิกที่ ค้นเลขหน้า

เป็นรูปแบบการค้นหาอย่างรวดเร็ว ด้วยการกรอกหมายเลขเล่ม และหน้า ที่ต้องการ เมื่อค้นหาแล้วได้จะแสดงเป็น ลิงก์ ด้านล่าง คลิกที่ลิงก์เปิดอ่านได้ทันที4. การค้นจากซีดีพระไตรปิฎก

คลิกที่ ค้นจากซีดี

เป็นการค้นตามรูปแบบของ ซีดีพระพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย แบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นไปตามรูปแบบซีดี อ่านวิธิการค้นหาข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้

การค้นหาข้อมูลจากซีดีพระไตรปิฎก


เว็บไซต์บ้านธัมมะอยู่ในระหว่างการจัดทำ พระไตรปิฎกออนไลน์ โดยนำเนื้อหาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗ โดยจะมีการปรับปรุงระบบค้นหาข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

ขออนุโมทนา ทีมงานผู้จัดทำพระไตรปิฎกออนไลน์ทุกท่าน

ทีมงานเว็บไซต์บ้านธัมมะ
มิถุนายน ๒๕๖๕


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 25 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 26 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ฆราวาสผู้สั่งสมสุตตะ
วันที่ 27 มิ.ย. 2565

ขอขอบคุณ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lada
วันที่ 6 ก.ค. 2565

อนุโมทนาผู้จัดทำค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wichakorn
วันที่ 3 ส.ค. 2565

ขอกราบอนุโมทนา ด้วยความเคารพและยินดียิ่งครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Witt
วันที่ 13 ส.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kulwilai
วันที่ 4 ก.ย. 2565

ยินดีในกุศลผู้จัดทำค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
muda muda
วันที่ 2 ต.ค. 2565

สะดวก และค้นหาง่าย ยินดีในกุศลผู้จัดทำค่ะ สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
piew
วันที่ 4 พ.ย. 2565

ขออนุโมทนา และขอบคุณทุกท่านนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ปวีณา
วันที่ 17 ธ.ค. 2565

ยินดีในกุศลและขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nattawan
วันที่ 5 ส.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ