การค้นหาข้อมูลจากซีดีพระไตรปิฎก

 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 ม.ค. 2559
หมายเลข  27342
อ่าน  2,130

การค้นหาข้อมูลจากซีดีพระไตรปิฎก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดหน้าค้นหาข้อมูลที่ tipitaka.dhammahome.com

2. จะแสดงช่องค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก 91 เล่ม

3. คลิกเลือกหนังสือ (ตามลูกศรสีแดง)

4. คลิกใส่เครื่องหมาย "ถูก" หน้าเล่มหนังสือที่ต้องการค้นหา

สามารถเลือกค้นหาจาก พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก หรือ แยกค้นหาแต่ละเล่มได้โดยคลิกใส่เครื่องหมาย "ถูก" ไว้ด้านหน้าเล่ม ตามภาพคือการค้นหาจากทุกเล่ม

เมื่อเลือกหนังสือเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มกากบาทสีแดงด้านขวามือของช่องเลือกหนังสือ

5. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา (ลูกศรสีแดงชี้) ในที่นี้ค้นหาด้วยคำว่า พระสารีบุตร


6. คลิกที่ปุ่ม Open Book เพื่อเริ่มค้นหาข้อมูล

7. จะปรากฏผลการค้นหาข้อมูลตามภาพ โดยแสดงข้อมูลออกมาครั้งละ 1 เล่ม

คลิกเปลี่ยนเล่มโดยกดที่เครื่องหมาย >> ที่ช่องสีชมพูด้านบน
คลิกเลือกเปิดอ่านเนื้อหาได้ทันที หัวข้อที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

8. เมื่อคลิกเลือกเนื้อหาแล้วจะปรากฏข้อความจากหน้าที่เลือกให้อ่านทันที ข้อความที่ค้นหาจะเปลี่ยนเป็นอักษรสีแดง เปลี่ยนหน้าได้โดยคลิกที่ลูกศรสีฟ้า ที่มุมบนด้านซ้ายและขวา

ขออนุโมทนา
ทีมงานเว็บไซต์บ้านธัมมะ
www.dhammahome.com


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wirat.k
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 6 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 7 ม.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 9 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Triratna
วันที่ 17 เม.ย. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Nataya
วันที่ 27 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
teep704
วันที่ 22 ก.ย. 2564

กราบขอบพระคุณและและกราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เฉลิมพร
วันที่ 15 มี.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ