การค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 ม.ค. 2559
หมายเลข  27342
อ่าน  1,027

การค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก ผ่านหน้าเว็บไซต์บ้านธัมมะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดเมนูพระไตรปิฎก  www.dhammahome.com/tipitaka  แล้วคลิกที่ 

     หรือเปิดหน้าค้นหาโดยตรงได้ที่  tipitaka.dhammahome.com/tipitaka

2. จะปรากฏช่องค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก 91 เล่ม

3. คลิกเลือกหนังสือ (ตามลูกศรสีแดง)

4. คลิกใส่เครื่องหมาย "ถูก" หน้าเล่มหนังสือที่ต้องการค้นหา

 

      สามารถเลือกค้นหาจาก พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอฺภิธรรมปิฎก หรือ แยกค้นหาแต่ละเล่มได้โดยคลิกใส่เครื่องหมาย "ถูก" ไว้ด้านหน้าเล่ม   ตามภาพคือการค้นหาจากทุกเล่ม

      เมื่อเลือกหนังสือเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มกากบาทสีแดงด้านขวามือของช่องเลือกหนังสือ

   

5. พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา (ลูกศรสีแดงชี้) ในที่นี้ค้นหาด้วยคำว่า พระสารีบุตร


6. คลิกที่ปุ่ม Open Book เพื่อเริ่มค้นหาข้อมูล

7. จะปรากฎผลการค้นหาข้อมูลตามภาพ โดยแสดงข้อมูลออกมาครั้งละ 1 เล่ม

      คลิกเปลี่ยนเล่มโดยกดที่เครื่องหมาย  >>  ที่ช่องสีชมพูด้านบน
      คลิกเลือกเปิดอ่านเนื้อหาได้ทันที หัวข้อที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

 

8.  เมื่อคลิกเลือกเนื้อหาแล้วจะปรากฏข้อความจากหน้าที่เลือกให้อ่านทันที ข้อความที่ค้นหาจะเปลี่ยนเป็นอักษรสีแดง เปลี่ยนหน้าได้โดยคลิกที่ลูกศรสีฟ้า ที่มุมบนด้านซ้ายและขวา

ขออนุโมทนา 
ทีมงานเว็บไซต์บ้านธัมมะ
www.dhammahome.com 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
thilda
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 4 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 6 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 7 ม.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 9 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 17 เม.ย. 2559

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

ขอบพระคุณ อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ