ล่องใต้ฟังธรรม ๘-๑๐ มี.ค.๕๙
 
มศพ.
วันที่  27 ม.ค. 2559
หมายเลข  27400
อ่าน  4,700

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม

กับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และวิทยากรของมูลนิธิฯ

 

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่

วันอังคาร ที่ ๘ มี.ค. ๕๙

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันพุธ ที่ ๙ มี.ค. ๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

และ 13.00 -15.30 น.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มี.ค. ๕๙

สนทนาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.สงขลา

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 

ท่านที่สนใจโปรดติดต่อ

คุณเดือนฉาย ค่ำอำนวย

๐๘๑ ๘๖๓๕๔๕๒ หรือ

คุณพนิดา มิตรปวงชน

๐๘๗ ๖๙๕๖๐๘๖

******************


  ความคิดเห็น 1  
 
ชลธี-หาดใหญ่
ชลธี-หาดใหญ่
วันที่ 27 ม.ค. 2559

การสนทนาธรรมเป็นอุดมมงคล ขออนุโมทนา ท่านอาจารย์สุจินต์ วิทยากร และทีมงานทุกๆ ท่าน และขออุโมทนาในกุศลจิตของผู้จัดสนทนาธรรม คุณพนิดา มิตรปวงชนด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 28 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 28 ม.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 28 ม.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
peem
วันที่ 28 ม.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 2 ก.พ. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
papon
papon
วันที่ 3 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pulit
pulit
วันที่ 4 ก.พ. 2559

   ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 ก.พ. 2559

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 7 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 19 ก.พ. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 14  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 1 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 15  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 8 มี.ค. 2559

กราบท่านอาจารย์ค่ะ พระธรรมละเอียด ลึกซึ้ง อวิชชาปิดบังมาเนิ่นนาน ฟังแล้วฟังอีก ก็พอเข้าใจขั้นการฟัง แต่ยากที่จะเข้าอย่างแจ่มแจ้งที่เรียกว่าประจักษ์ จิระกาละ ค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 10 มี.ค. 2559

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 9 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ