นับถือศาสนาคริสต์ แต่เชื่อในคำสอนของศาสนาพุทธ

 
Kanun
วันที่  17 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43240
อ่าน  1,022

สวัสดีค่ะ ดิฉันนับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่กำเนิดค่ะ แต่ว่ามีความเชื่อในคำสอนของศาสนาพุทธค่ะ อยากรบกวนสอบถามว่า

1. ถ้าเกิดว่าอยู่ในศาสนาคริสต์ แล้วมาทำบุญตามความเชื่อศาสนาพุทธจะบาปไหมคะ

2. ถ้าเกิดว่าหนีไปทำบุญในแบบศาสนาพุทธ แต่ที่บ้านไม่ยินยอมและเห็นด้วย จะทำให้เกิดบาปในเรื่องที่ไม่เชื่อฟังบุพการี หรือไม่คะ แล้วบาปในเรื่องนอกรีตศาสนาไหมคะ

3. ถ้าเราร่วมเงินในการทอดกฐิน, ทอดผ้าป่าไป แต่ไม่ได้เข้าร่วมงานกฐิน จะได้บุญเท่ากับคนที่ไปเข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดไหมคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

1. ถ้าเกิดว่าอยู่ในศาสนาคริสต์ แล้วมาทำบุญตามความเชื่อศาสนาพุทธจะบาปไหมคะ

บุญ ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติศาสนา เพราะบุญ เป็นสภาพธรรมธรรมที่ดีงามที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เช่น การให้ทาน ช่วยเหลือกูลบุคคลอื่น ให้ได้รับความสะดวกสบาย ให้พ้นความทุกข์ความเดือดร้อน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นใครทำ ก็คือ บุญ ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลย ในทางตรงกันข้าม ถ้าทำผิด ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เห็นผิด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ไม่ดี ไม่ใช่บุญ เพราะขณะนั้น อกุศลธรรม เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่

ในประเด็นคำถามนี้ ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้
บุญ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นนามธรรม
ปาป [คำที่ ๑๙๗]


2. ถ้าเกิดว่าหนีไปทำบุญในแบบศาสนาพุทธ แต่ที่บ้านไม่ยินยอมและเห็นด้วย จะทำให้เกิดบาปในเรื่องที่ไม่เชื่อฟังบุพการี หรือไม่คะ แล้วบาปในเรื่องนอกรีตศาสนาไหมคะ

การไม่คล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใด ไม่เป็นบาป เพราะไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิด การไม่เชื่อในสิ่งที่ผิด นั่นเป็นความตรง ที่จะไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ผิดและไม่ทำในสิ่งที่ผิด ส่วนกรณี บุพการี ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ นั้น พระคุณของท่าน มีมาก ผู้ที่เป็นบุตรธิดา ก็จะต้องตอบแทนพระคุณของท่าน ปรนนิบัติดูแลท่าน ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ถ้าน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม อย่างนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ส่วนการที่ไม่เชื่อฟังท่าน ในคำสอนที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ก็ไม่เป็นบาป ตามที่ได้กล่าวแล้ว แต่ก็ควรที่จะได้กล่าวอธิบายด้วยเหตุด้วยผลให้ท่านได้รับฟัง ซึ่งถ้าท่านเข้าใจอย่างถูกต้อง นั่นก็เป็นการตอบแทนพระคุณของบุพการีอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียว ไม่ใช่ไปโกรธท่าน เพราะถ้าโกรธ ไม่พอใจ นั่นแหละ บาป ไม่ดีแล้วในขณะนั้น ในสมัยครั้งพุทธกาล มีตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มากมาย นับประมาณไม่ได้ บางท่าน เคยนับถือความเห็นอื่นซึ่งเป็นความเห็นผิดมาก่อน แต่พอได้ฟังคำจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ท่านทิ้งสิ่งที่ผิดได้ทันที ไม่กลับไปหาความเห็นที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริง อีกเลย นี้คือ สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ครับ


3. ถ้าเราร่วมเงินในการทอดกฐิน, ทอดผ้าป่าไป แต่ไม่ได้เข้าร่วมงานกฐิน จะได้บุญเท่ากับคนที่ไปเข้าร่วมงานทอดกฐินที่วัดไหมคะ

ส่วนใหญ่แล้วที่ทำๆ กันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการทอดกฐิน หรือ ทอดผ้าป่า ก็เกี่ยวกับเรื่องเงิน ทั้งนั้น นำเงินไปให้พระภิกษุ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวง เป็นการกระทำที่ผิด ไม่ตรงตามพระธรรมวินัย คฤหัสถ์ให้เงินพระ ก็ผิด เพราะทำให้ภิกษุล่วงเมิดพระวินัย พระภิกษุที่รับเงินทอง ก็ผิด เพราะทำผิดพระวินัย ล่วงละเมิดในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ การกระทำดังกล่าว จึงไม่ถูกต้อง ไม่ใช่บุญ

ที่ทำในสิ่งที่ผิด ก็เพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น การได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก จึงเป็นที่พึ่งสำหรับชีวิต เพราะจะทำให้รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป สิ่งที่ผ่านไแล้วก็ผ่านไป สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ครับ

ในประเด็นคำถามที่ ๓ นี้ ขอเชิญศึกษาเรื่องกฐิน และ ผ้าป่า เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๑]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๒]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๓]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนที่ ๔]

กฐิน ในพระพุทธศาสนา [ตอนจบ]

ผ้าป่า

เจ้านายใช้ให้เรี่ยไรเงินซองกฐิน ผ้าป่า

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
AmpholSuttipo
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Dusita
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ