พระโสดาบันเป็นผู้มีศีล ๕ ที่บริสุทธ์

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  20 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43253
อ่าน  316

ข้อความจากกระทู้ : พระอริยบุคคลมี ๔ ขั้น

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น 5 โดย TVPK 19

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับพระโสดาบันหน่อยครับ

พระโสดาบันยังละกามราคะไม่ได้ แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของศีล 5 อยากทราบว่าพระโสดาบันยังสามารถก่ออกุศลกรรมบางอย่าง เช่น การเสพสื่อลามก เป็นต้น อยู่ไหมครับ และอีกประเด็นหนึ่งคือพระโสดาบันเป็นผู้มีศีล 5 บริสุทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจ ที่ผมสงสัยคือการรักษาศีลทางกายและวาจาสามารถควบคุมได้ แต่การรักษาศีลทางใจให้บริสุทธิ์งั้นพระโสดาบันต้องทำอย่างไร หรือต้องใช้กำลังสมาธิเป็นตัวหักห้ามไว้ เพราะการควบคุมทางจิตใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะจิตของมนุษย์มักคิดฟุ้งซ่านและไปในทางที่ไม่ดีในบางครั้ง เพราะหากใจมีศีลไม่บริสุทธิ์นั่นก็คือศีลด่างพร้อย แม้ศีลจะไม่ขาดไม่ทะลุเพราะกายและวาจาแต่ก็นับว่าไม่บริสุทธิ์ ตรงนี้จึงอยากทราบวิธีการรักษาใจของพระโสดาบันให้มีศีลบริสุทธิ์ด้วยครับ


อ้างอิงจาก ความคิดเห็น 6 โดย chatchai.k

เรียนความเห็น 5 ครับ

พระโสดาบันจะอยู่ที่ไหน สถานการณ์ไหน ก็คือ เป็นพระโสดาบัน ไม่มีเหตุที่จะ ทำให้กิเลสที่ท่านดับได้แล้วจะกลับมาเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่อีก พระโสดาบันมีการได้รับวิบากเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แต่ไม่มีกิเลสอย่างหยาบที่จะทำให้ท่านล่วงศีล ๕ เลย

พระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคลขั้นแรก ที่สามารถดับกิเลสได้ในระดับหนึ่ง กล่าวคือดับความเห็นผิดทุกประเภท ดับความลังเลสงสัยในสภาพธรรม ดับความริษยา ดับความตระหนี่ ดับกิเลสอย่างหยาบที่จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิได้ทั้งหมด พระโสดาบันเป็นผู้มีศีล ๕ ที่บริสุทธ์ ก็เพราะว่าดับกิเลสอย่างหยาบได้หมดแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะทำให้ล่วงศีล ๕ อีกเลย ถ้าเป็นผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล ยังมีโอกาสล่วงศีล ๕ ได้ เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลส ซึ่งจะประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลยทีเดียว เพราะกิเลสที่ได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ เมื่อได้เหตุได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ เป็นไปตามเหตุตาม ปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นถึงแม้ว่ากิเลสจะมีมากมายสัก เพียงใดก็ตาม ก็สามารถดับได้ในที่สุด เมื่อมีการอบรมเจริญปัญญาจนคมกล้าขึ้น ถึงขั้นที่เป็นโลกุตตระ เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้น ก็สามารถดับกิเลสได้ ตามสมควรแก่มรรคของตนๆ และกิเลสที่ดับได้แล้ว ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกในในสังสารวัฏฏ์


ที่มา...

ความเห็น 2 จากกระทู้...

การรักษาศีล 5 อย่างบริสุทธิ คือ พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบัน


ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้ : การรักษาศีล 5 อย่างบริสุทธิ คือ พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบัน


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ