เจ้านายใช้ให้เรี่ยไรเงินซองกฐิน ผ้าป่า
 
thehongpingping
thehongpingping
วันที่  1 ก.พ. 2561
หมายเลข  29460
อ่าน  733

1. ขอความรู้ค่ะ ทำงานเป็นข้าราชการ เจ้านายชอบใช้ให้นำซองกฐิน ผ้าป่า (ของเจ้านาย) ไปเรี่ยไรคนที่ทำงานเป็นประจำ แบบนี้จะเข้าข่ายสนับสนุนพระให้รับเงินไหมคะ จะเป็นบาปไหมคะ

2. พระรับเงินอาบัติเป็นบาปแล้วคนให้เงินจะบาปด้วยไหมคะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 ก.พ. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

๑. จากคำถาม นั้น เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุรับเงินทอง ทั้งสิ้น ไม่ถูกต้อง เป็นการกระทำที่ทำลายพระภิกษุ และ ทำลายพระธรรมวินัย ด้วย ทั้งหมด มาจากความไม่รู้ (โมหะหรืออวิชชา) เมื่อเป็นอกุศลแล้ว จะถูกต้องไม่ได้เลย ก็คือ เป็นบาป และ การเรี่ยไร ก็เหมือนการบังคับกลายๆ บางคนอาจจะไม่พร้อม ไม่มี ก็ได้ ก็ไปเบียดเบียนเขา ให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง, ถ้าได้เข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องแล้ว คฤหัสถ์ สามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อพระภิกษุ และพระพุทธศาสนาได้ โดยที่ไม่ใช่การให้เงินแก่พระภิกษุ เพราะพระภิกษุรับเงินเพื่อตนเอง ก็เป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ หากจะรับเพื่อไปทำสิ่งต่างๆ เช่น สร้างกุฏิ สร้างอุโบสถ เป็นต้น ก็ผิดพระวินัยอยู่ดี คือ เป็นอาบัติทุกกฏ เพราะพระภิกษุจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทอง ไม่ได้โดยประการทั้งปวง หากคฤหัสถ์ประสงค์จะสร้างกุฏิ สร้างพระอุโบสถ เป็นต้น ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ก็สามารถดำเนินการได้ ด้วยการนำเงินไปมอบให้ช่างดำเนินการสร้าง โดยที่ไม่ให้เงินแก่พระภิกษุโดยประการทั้งปวง และสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจจริงๆ แล้วการทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นอันเนื่่องมาจากความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ที่พระภิกษุทำผิด คฤหัสถ์ทำผิด ก็เนื่องมาจากไม่เข้าใจพระธรรมวินัย นั่นเอง ครับ

๒. พระภิกษุรับเงิน ผิดพระวินัย เป็นบาป ส่วนคฤหัสถ์ผู้ถวายเงินแก่พระภิกษุ ก็เพราะความไม่รู้ (โมหะ อวิชชา) ก็เป็นบาป เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เพราะได้รู้แล้วว่า การถวายเงินแก่พระภิกษุ ทำให้พระภิกษุต้องอาบัติคือทำให้พระภิกษุผิดพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เท่ากับผลักภิกษุรูปนั้นลงอบายภูมิเลยทีเดียว เพราะการล่วงละเมิดพระวินัยของพระภิกษุ ถ้าไม่แก้ไข ไม่ปลงอาบัติ ยังมีอาบัติติดตัว หากมรณภาพ (ตาย) ในขณะที่ยังปฏิญาณว่าเป็นภิกษุอยู่ ชาติหน้าคือชาติถัดไป ต้องเกิดในอบายภูมิเท่านั้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็ไม่ทำผิดอีกต่อไป แต่ควรที่จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เท่านั้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 2 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
peem
วันที่ 4 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
papon
papon
วันที่ 7 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 7 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา ครับ.

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ