ไม่ควรประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อย

 
khampan.a
วันที่  15 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43237
อ่าน  528

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๒๗]

ไม่ควรประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อย


เกิดเป็นมนุษย์ก็คงไม่ลืม เป็นผลของกุศลกรรมหนึ่ง แต่ว่ามีการเห็นครั้งหนึ่งไม่ได้มีแต่กุศล มีอกุศลมากที่สะสมด้วยความไม่รู้สืบต่อ เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่ากุศลกรรมทำให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรม ก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยว่าเพียงแค่เป็นมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ก็ต่างกันตามอัธยาศัยซึ่งสะสมมา ถ้าใครสะสมความโลภ ความโกรธ ความริษยามากๆ เราก็จะเห็นการกระทำและคำพูดจากการสะสมนั้นๆ ซึ่งทำให้แต่ละบุคคลต่างกัน เมื่อบุคคลต่างกันมากมายอย่างนี้ ก็เป็นการพิสูจน์ธรรมว่าทุกขณะที่มีการเห็น แล้วอะไรเกิดขึ้น สิ่งนั้นสะสมแล้ว ไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ เห็นแล้วจริง มีสิ่งที่ปรากฏจริง ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏ ดับไปแล้ว ความไม่รู้นั้นก็สะสมต่อไปเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้น การสะสมสิ่งที่มี ก็ทำให้เป็นการปรากฏของแต่ละบุคคล ซี่งจะแก้ไขคนอื่นได้ไหม? เห็นชัดเลยใช่ไหมว่าแต่ละคนโลภะมากหรือว่าโทสะมาก แต่ลืมตัวเองที่จะรู้ว่าเวลาที่โลภะเกิด โทสะเกิด นี่ระดับไหน เพราะฉะนั้น การที่จะรู้ความจริง ก็คือ สามารถเข้าใจธรรมที่เกิดขึ้นกับตนแล้วปัญญาที่ได้สะสมมาก็เริ่มเห็นโทษของอกุศล ถ้าไม่เห็นโทษของอกุศล เราจะแก้อกุศลด้วยความประพฤติทางกายทางวาจาในชีวิตประจำวันแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ ได้ไหม? ซึ่งไม่ควรประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน เพียงขณะหนึ่งที่ทำความดี ขณะนั้นก็สะสมที่จะเป็นคนดีในลักษณะนั้นๆ ต่อไป


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 15 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เข้าใจ
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 16 มิ.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Pornkamol
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาสาธุ เจ้าค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ