ปัญญาจะทำให้กุศลเจริญขึ้น

 
khampan.a
วันที่  17 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43239
อ่าน  603

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๒๘]

ปัญญาจะทำให้กุศลเจริญขึ้น


ถ้ามีความเข้าใจจริงๆ ปัญญาจะทำให้กุศลต่างๆ เจริญขึ้น ทั้งความอดทน เวลาที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็อดทนได้ หรือประสบกับสิ่งที่น่าพอใจ ก็ยังอดทนที่จะไม่ให้เป็นโลภะอย่างรุนแรงหรือว่าแล้วแต่กำลังของปัญญา และกุศลอื่นๆ ก็เจริญด้วย ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการฟังธรรมหรือการที่จะอบรมเจริญปัญญา แต่ความเห็นถูก ก็จะเป็นสังขารขันธ์ (สภาพธรรมที่ปรุงแต่งจิต) ซึ่งจะนำมาซึ่งกุศลประการอื่นๆ เพราะมีความเห็นถูก

ถ้าเรารักสุข เกลียดทุกข์ คนอื่นก็เหมือนกัน จะต่างกันอย่างไร แล้วเราจะไปเบียดเบียนเขาไหม เราไม่ได้ทำอกุศลกรรมแล้วเพราะเรารู้ เรามีเมตตาไหม เพราะเหตุว่าทุกคนจะรู้สึกอบอุ่นสบายใจถ้ามีเพื่อน มีคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล มีความหวังดี เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเป็นคนที่ช่วย แล้วก็เกื้อกูล แล้วมีความหวังดีต่อคนอื่นไหม ถ้าเรามีปัญญา เราก็จะรู้เลย มีความเข้าใจในความทุกข์ของคนอื่นซึ่งก็เป็นกรุณา คนที่มีความทุกข์หลายรูปแบบเหลือเกิน ชีวิตนี่ต่างกันมาก ทุกข์แต่ละชีวิตก็ต่างๆ กันไป แต่ก็เป็นทุกข์ ถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้เขาคลายทุกข์ได้โดยกาย โดยวาจา หรือโดยความหวังดีซึ่งเป็นใจ ซึ่งจะทำให้การกระทำทุกอย่างเป็นไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ ทั้งกับบุคคลอื่น แล้วก็กับตนเองด้วย เพราะขณะนั้น เป็นจิตที่ไม่ใช่เห็นแก่ตัว ไม่ใช่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตน


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Pornkamol
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านอาจารย์วิทยากรทุกๆ ท่านด้วยความเคารพยิ่ง เจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 17 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เฉลิมพร
วันที่ 16 พ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปวีณา
วันที่ 20 ก.พ. 2566

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ