สำคัญที่ได้ฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญา

 
khampan.a
วันที่  18 มิ.ย. 2565
หมายเลข  43246
อ่าน  539

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๒๙]

สำคัญที่ได้ฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญา


บุคคลหนึ่งซึ่งไม่น่าจะลืม คือ สุปปพุทธกุฏฐิ ขอทานโรคเรื้อน ยากจน ขัดสนแสนสาหัส ตัวอย่างที่จะรู้ว่าใครขัดสนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องชีวิตของสุปปพุทธกุฏฐิ ซึ่งทั้งยากจนด้วยและก็ยังเป็นโรคร้ายด้วย วันหนึ่งๆ คืนหนึ่งๆ รู้สึกว่าจะนอนน้อยมาก เพราะว่าร่างกายต้องทนทุกข์ทรมาน แต่ในที่สุดก็ได้ฟังพระธรรมแล้วก็เป็นพระโสดาบัน

เพราะฉะนั้น ใครจะมีชีวิตแบบไหนก็ตามแต่ สะสมปัญญา เพราะเราไม่รู้ชีวิตข้างหน้าของเราว่าจะเป็นแบบไหน แต่ว่าถ้ามีปัญญา มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไตร่ตรองพระธรรม ถึงกาลที่จะเข้าใจพระธรรมยิ่งขึ้น ก็ค่อยๆ เข้าใจขึ้น อย่างสุปปพุทธกุฏฐิ ก็คงไม่คิดว่าตัวเองจะถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อได้เฝ้าได้ฟังธรรมในชีวิตที่ยากไร้ลำบากมาก

ใครเป็นคนจน? คนที่ไม่มีกุศลธรรมที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม มีทรัพย์สมบัติก็เหมือนจน เพราะว่าไม่พอ โลภะไม่เคยทำให้พอเลย


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 18 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 18 มิ.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 18 มิ.ย. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
puangpetch
วันที่ 12 ก.ย. 2565

กราบขอบพระคุณ

และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เฉลิมพร
วันที่ 16 พ.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ