อธิษฐานไม่ใช่การขอ

 
khampan.a
วันที่  26 ก.ค. 2565
หมายเลข  43403
อ่าน  678

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๓๓]

อธิษฐานไม่ใช่การขอ


ผู้ถาม : มีสมาชิกถาม อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องอธิษฐานบารมี

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : “อธิษฐานบารมี” อธิษฐาน หมายความถึง ความตั้งใจมั่นในการเจริญกุศล เพราะเหตุว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่แล้ว อกุศลทั้งนั้น ทั้งวัน โอกาสของกุศลน้อยมาก เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีอธิษฐานบารมี ก็เป็นผู้ที่รู้ตัวว่ากิเลสยังเยอะ เพราะฉะนั้น ยังจะต้องอาศัยความตั้งใจมั่นจริงๆ ในการเจริญกุศล มิฉะนั้นแล้ว ก็จะพลาดให้กับอกุศลทุกที

นี่ก็แสดงให้เห็นว่าต้องเห็นความสำคัญของการที่จิตใจไม่หวั่นไหว เมื่อมีความตั้งใจที่จะเจริญกุศล และเมื่อมีโอกาสที่จะทำกุศล ความตั้งใจมั่นนั้นก็เป็นปัจจัยทำให้กุศลนั้นเกิดและสำเร็จได้ แต่ว่าบางคน อยากทำกุศล หรือทั่วๆ ไปอยากได้กุศลมากกว่าอยากเป็นกุศล นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความละเอียดที่จะต้องพิจารณาว่าสำหรับผู้ที่อยากเป็นกุศล มีฉันทะ มีความพอใจที่จะขัดเกลากิเลส นั่นเป็นผู้ที่ไม่ได้อยากได้กุศล

ถ้าอยากได้กุศล ก็อยากจะมีมากๆ เยอะๆ เพื่ออะไร? เพื่อผลดี เพราะว่ากุศลย่อมเป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบากที่ดี นี่ก็แสดงให้เห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆ จึงจะเข้าใจในบารมี และก็เป็นผู้ที่ตรงต่อการที่จะสะสมบารมีด้วย แม้แต่อธิษฐานบารมี ไม่ได้หมายความว่า ขอ อธิษฐาน ไม่ได้หมายความว่า ขอ แต่หมายความว่าความไม่หวั่นไหว ความมั่นคงในการเจริญกุศล เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความมั่นคง บางทีคิดที่จะให้ทาน แต่ไม่ให้ ง่ายที่สุด การไม่ให้ไม่ยากเลย แต่การที่จะให้การให้นั้นสำเร็จลงไปได้ ยากกว่า เพราะฉะนั้น ถ้าเพียงคิดที่จะทำ แต่ไม่มีความมั่นคง คือ ไม่มีอธิษฐานบารมี การให้ก็สำเร็จไม่ได้ หรือแม้แต่บารมีอื่นก็สำเร็จไม่ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ อธิษฐานบารมี จึงเป็นสิ่งที่อุปการะเกื้อกูลบารมีอื่นๆ มาก


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 27 ก.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
วันที่ 27 ก.ค. 2565

กราบขอบพระคุณ​และขอ​อนุโมทนา​ในกุศลยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 28 ก.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Junya
วันที่ 29 ก.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างสูง กราบคณะอาจารย์ จาก มศพ. ทุกท่าน กราบอาจารย์คำปั่น และ จนท. ทุกท่าน พร้อมทั้งมิตรสหายทางจังหวัดยโสธรที่ได้กรุณาช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมการประชุมสนทนาธรรมที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความละเอียด ประณีตอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งและปลื้มปิติค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ