พระอรหันต์จะกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้หรือไม่
 
piroon
piroon
วันที่  13 พ.ค. 2565
หมายเลข  43104
อ่าน  1,253

หากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่เมื่อแก่ชรา อายุมาก จะมีภาวะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ หลงลืม จนสามารถทำผิดพระวินัยได้หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอรหันต์ คือใคร? พระอรหันต์ เป็นผู้ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ้นอีกเลย เมื่อถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว จะมีจิตเพียง ๒ ชาติ คือ วิบาก กับ กิริยา เท่านั้น ไม่มีทั้งกุศลและอกุศล เกิดขึ้นอีกเลย จึงเป็นไปไม่ได้ที่พระอรหันต์ จะเป็นผู้มีความจำเสื่อมจนเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆ แม้ว่าจะมีอายุมากแล้วก็ตาม เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความในพระไตรปิฎกได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พุทธบริษัท ไม่เป็นผู้มีความจำเสื่อม_มหาสีหนาทสูตร

ข้อที่น่าพิจารณาเพิ่มเติม คือ ยุคนี้มีพระอรหันต์หรือไม่? ยุคนี้ ไม่มีพระอรหันต์ในโลกมนุษย์ ดังนั้น ถ้าใครกล่าวว่า คนนั้น เป็นพระอรหันต์ พระรูปนี้ เป็นพระอรหันต์ นั่นคือ ไม่จริง เป็นการหลอกลวงทั้งหมด ยุคนี้ เป็นพันปีที่ ๓ ถ้าจะมีพระอริยบุคคลก็สูงสุดเพียงแค่พระอนาคามีเท่านั้น ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ เพราะเหตุว่า ความเสื่อมค่อยๆ มีไปตามลำดับจริงๆ บุคคลผู้ที่สนใจที่จะเข้าใจความจริง มีน้อย ตามข้อความในมโนรถปูรณี อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต โคตมีสูตร [[เล่มที่ 37] พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ หน้า ๕๕๔] ดังนี้

ก็คำว่า วสฺสสหสฺส นี้ ตรัสโดยมุ่งถึงพระขีณาสพผู้บรรลุปฏิสัมภิทาเท่านั้น แต่เมื่อกล่าวให้ยิ่งไปกว่านั้น ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระขีณาสพผู้สุกขวิปัสสกะ ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระอนาคามี ๑,๐๐๐ โดยมุ่งถึงพระสกทาคามี ๑,๐๐๐ ปี โดยมุ่งถึงพระโสดาบันปฏิเวธสัทธรรมถูกดำรงอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี โดยอาการดังกล่าวมานี้ แม้พระปริยัติธรรมก็ดำรงอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปีนั้นเหมือนกันการถึงความเป็นพระอริยบุคคล ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาจนถึงความสมบูรณ์พร้อม เท่านั้น ซึ่งจะต้องได้เคยสะสมมาแล้วนานแสนนาน และถ้าหากไม่ได้ดำเนินในหนทางที่ถูกต้องแล้ว ไม่มีทางถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้เลย และข้อที่น่าพิจารณา คือ สำหรับภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระวินัย เช่น รับเงินทองเป็นต้น เป็นผู้มีอาบัติติดตัว เมื่อเป็นภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวแล้วยังไม่แก้ไข ให้ตนเองพ้นจากอาบัตินั้น นั่น ไม่มีทางถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้เลย เพราะเป็นผู้มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพาน และถ้าหากว่าไม่แก้ไขให้ถูกต้อง มีอาบัติติดตัว แล้วยังปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุอยู่ ถ้ามรณภาพไป (ตาย) ชาติถัดไปต่อจากชาตินี้ ก็ไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง


ดังนั้น เมื่อพระธรรม ยังดำรงอยู่ สืบทอดมาถึงยุคนี้สมัยนี้ แทนที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่น ก็ควรที่จะได้ตั้งต้นฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง เป็นปัญญาของตนเอง เมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะไม่หวั่นไหวไปกับคำพูดของคนอื่นซึ่งไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล และเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องนี้เอง ก็สามารถเกื้อกูล กล่าวความจริงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Witt
วันที่ 14 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
HBD
HBD
วันที่ 14 พ.ค. 2565

เมื่อได้ฟังคำจริง บรรเทาความสงสัย ความเห็นตรง จิตผ่องใส มั่นคงในคำจริง ฟังต่อไป

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 14 พ.ค. 2565

    ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 15 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อความของอาจารย์นะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 พ.ค. 2565

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น 6 โดย กมลพร

กราบอนุโมทนาค่ะ

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อความของอาจารย์นะคะ

ด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ พระธรรมยิ่งเปิดเผย ยิ่งรุ่งเรือง ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Junya
Junya
วันที่ 18 พ.ค. 2565

กราบสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Sea
Sea
วันที่ 18 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
วิเวียน
วิเวียน
วันที่ 22 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณในความรู้ เป็นประโยชน์มากๆ เลยค่ะ เข้าใจกระจ่างชัด และยังทำให้เข้าใจอีกว่า พระธรรมสำคัญต่อชีวิตนี้ ควรศึกษาให้มากค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ