ตำรามหาปุริสลักษณะที่ว่ามีอยู่ในคัมภีร์ไตรเพท ชื่อคัมภีร์ว่าอะไรหรือครับ

 
Kidsana
วันที่  14 ก.พ. 2565
หมายเลข  42058
อ่าน  166

กระผมอยากทราบชื่อคัมภีร์ไตรเพทที่กล่าวถึงมหาปุริสลักษณะครับ ใครทราบรบกวนบอกหน่อยครับ กระผมสนใจอยากศึกษามหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้าครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 16 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ศึกษา พระมหาปุริสลักษณะ ได้ในพระไตรปิฎก ตามคำพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดถูก ได้ที่นี่ครับ เชิญคลิก

๗. ลักขณสูตร เรื่อง มหาปุริสพยากรณ์ (เริ่มเล่ม 16)

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 16 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 16 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรม ละเอียด ลึกซึ้งอย่างยิ่ง การที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ด้วยอย่างอื่น แต่ด้วยการได้ฟังได้ศึกษาและมีความเข้าใจในคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ