ปาริหาริยปัญญา

 
Witt
วันที่  14 ก.พ. 2565
หมายเลข  42055
อ่าน  304

กราบอาจารย์ครับ

ปาริหาริยปัญญา คืออะไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 14 ก.พ. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 129

ปัญญาอันเป็นเหตุที่บุคคลพึงบริหารให้สำเร็จกิจทั้งปวง โดยนัยว่า นี้เป็นกาลสมควรเพื่อเรียน นี้เป็นกาลสมควรเพื่อสอบถาม เป็นต้น ชื่อว่า ปาริหาริยปัญญา.ปาริหาริยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเป็นเครื่องนำไปในกิจทั้งปวง จะเห็นได้ว่า ปัญญา ทำกิจของปัญญา คือ เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ปัญญาจะไม่นำพาไปทำสิ่งที่ผิด จะไม่นำพาไปสู่ทางผิด แต่จะเกื้อกูลให้คุณความดีทั้งหลายเจริญขึ้น เพราะรู้ว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร สิ่งใด ควรอบรมเจริญให้มีขึ้น สิ่งใด ไม่เป็นประโยชน์ ก็ละทิ้ง ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปัญญานำไปในกิจทั้งปวง

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 14 ก.พ. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Witt
วันที่ 14 ก.พ. 2565

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาอาจารย์คำปั่นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 15 ก.พ. 2565

    ขอบพระคุณ และยินดีในกุศลจิต อ.คำปั่น ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Sea
วันที่ 23 ก.พ. 2565

กราบขอบพระคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ