ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ เรื่อง จะเชื่อใคร
 
มศพ.
วันที่  13 ต.ค. 2564
หมายเลข  38066
อ่าน  90

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ

เรื่อง

"จะเชื่อใคร"

ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.


ทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่น ช่อง TNN2
วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๗.๕๐ น.

(รีรัน :วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๒.๐๐ -๐๓.๐๐ น.
วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)


ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๕ - ๐๙.๐๐ น.


เมื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการบ้านธัมมะแล้ว มศพ.
จะได้เผยแพร่
ทางช่องทางการเผยแพร่ของ มศพ. ต่อไป ดังนี้

เฟสบุค ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

ยูทูป บ้านธัมมะ
วิทยุออนไลน์ บ้านธัมมะ
...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...

  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ต.ค. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ