เพลงธรรม
 
ชิงช้าชาลี
วันที่  14 ต.ค. 2564
หมายเลข  38155
อ่าน  144

กราบเรียนทางมูลนิธิ ได้ฟังหลายบทเพลงของมูลนิธิแล้ว รู้สึกว่ามีความหมายที่ดี มีคุณค่า และมีความไพเราะอย่างยิ่ง จึงอยากเรียนถามดังนี้

1.ขอความกรุณาโพสต์เนื้อเพลงและคอร์ทเพลงสำหรับเปียโนและกีต้าร์หรือซอด้วงขึ้นหน้าเพจหรือตั้งหัวข้อเกี่ยวกับบทเพลง เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถบรรเลงภายในครอบครัวหรือกิจกรรมได้หรือไม่คะ เช่นเพลง "เพราะไม่รู้"

2.การที่เราฟังเพลงแบบนี้แล้วชื่นชอบ จัดเป็นกุศลจิต หรือ อกุศลจิต คะ แล้วจะเกิดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม แล้วจะยังผลให้ได้รับวิบากดีร้าย หรือไม่คะ

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ต.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

๑. ในเบื้องต้น ขอเชิญคลิกฟังบทเพลงของบ้านธัมมะได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

เพลงบ้านธัมมะ มศพ. (รวมเพลง) ใน YouTube

ส่วนในประเด็นคำถาม นั้น ในโอกาสข้างหน้า ถ้าข้อมูลพร้อม ทางทีมงานก็จะนำมาลงให้ต่อไป ครับ

๒. ความเป็นจริงของธรรม เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ขณะที่เกิดความติดข้องยินดีพอใจ นั่นก็ต้องเป็นโลภะ เป็นอกุศล ซึ่งมีเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะฟังเพลงอะไร โลภะ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เปลี่ยนโลภะ ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ โลภะ ก็ต้องเป็นโลภะ แต่ถ้าเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูก เกิดกุศลจิต เกิดความเลื่อมใส เข้าใจในความเป็นจริง ผ่านบทเพลงธรรม นั่น ก็ไม่ใช่โลภะ แต่เป็นกุศล เป็นความดีที่เกิดขึ้นเป็นไป ธรรมเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว

อกุศล ที่เกิดขึ้น เพียงความติดข้องยินดีพอใจ ไม่ได้ล่วงเป็นทุจริตกรรม ไม่ได้ไปลักขโมยของของผู้อื่น ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น เป็นต้น ก็ยังไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เกิดวิบากที่ไม่ดีในภายหน้า แต่ก็สะสมเป็นอกุศลต่อไป แต่ถ้าเป็นกุศล แล้ว มีความต่างกันมากกับอกุศล สำหรับกุศลแล้ว แม้เพียงในใจ ก็สำเร็จเป็นกุศลกรรมแล้ว เช่น ฟังแล้ว เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูก ขณะที่เข้าใจถูกเห็นถูก นั่นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา สามารถให้ผล เป็นวิบากที่ดีในภายหน้าได้ นำเกิดในสุคติภูมิได้ และสามารถให้ผลหลังจากที่เกิดแล้วได้ เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น สิ่งสำคัญ คือ เข้าใจว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ไม่ว่าจะเป็นอกุศล หรือ เป็นกุศล ก็เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ชิงช้าชาลี
วันที่ 14 ต.ค. 2564

กราบขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Witt
วันที่ 25 ต.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ