แผ่นใหม่ MP3 ชุด ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๕
 
มศพ.
วันที่  7 ต.ค. 2564
หมายเลข  37707
อ่าน  133

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

แผ่น MP3 ออกใหม่
ชุด

ปกิณณกธรรม แผ่นที่ ๒๕

* สนทนาธรรม ณ สถานที่ต่างๆ รวม ๖๐ ตอน *

(ตอนที่ ๑๔๔๑ - ๑๕๐๐)


ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาบางตอนจากแผ่นดังกล่าวได้ที่นี่

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1441

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1442

ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1443


MP3 ชุดดังกล่าวนี้

มีให้บริการแล้วที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ท่านที่มีความประสงค์จะรับแผ่นนี้

(มีให้บริการแบบ Micro SD และ USB ด้วย)

ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 7 ต.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Aodkirana
Aodkirana
วันที่ 9 ต.ค. 2564

จะรับUSB ได้อย่างไรค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 9 ต.ค. 2564

ประสงค์จะรับสื่อ USB ขอเชิญติดต่อได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ